lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Leden


 

Voortgezette Opleiding en Specialisatie

Bent u in het bezit van het diploma Voortgezette Opleiding of een (of meerdere) specialisatie(s) die is/zijn uitgegeven door Stivas of het Kwaliteitscentrum? Laat dit/deze diploma('s) dan registreren. Alleen dan kunnen uw klanten in aanmerking komen voor een vergoeding van hun zorgverzekeraar. Laat uw klant wel altijd zijn of haar polisvoorwaarden controleren  om te zien of zijn/haar verzekeraar deze behandelingen ook daadwerkelijk gedeeltelijk of geheel vergoed.

Door u aan te sluiten bij onze sectie Voortgezette Opleiding (VO) en Specialisatie geniet u van meerdere extra's.

Wij zorgen voor:
  • een registratie van uw diploma VO of specialisatie. 
  • een maandelijkse update van uw geregistreerde specialisaties aan de zorgverzekeraars.
  • een doorverwijzing van consumenten door het secretariaat naar een gespecialiseerde schoonheidsspecialist.
Uw specialisatie is terug te vinden in de ledenzoeker op www.anbos.nl

Eenmaal per drie jaar wordt u opgeroepen voor een nascholing. Om de kwaliteit te waarborgen is ANBOS genoodzaakt de leden die geen gehoor geven aan deze oproepen, uit het registratiesysteem te schrijven.
Om er voor te zorgen dat de uitwisseling van berichten over declaraties tussen zorgverleners - in dit geval u als schoonheidsspecialist - en zorgverzekeraars goed verloopt is, een AGB-code belangrijk.
Deze code bevat, naast de naw-gegevens van de zorgverlener, ook informatie over de praktijkvoering en haar of zijn bevoegdheid. U kunt deze code aanvragen via www.agbcode.nl

Allround Schoonheidsspecialist
Bent u in het bezit van het diploma Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4) dan kunt u de binnen dit diploma behaalde specialisaties laten registreren binnen deze sectie. Een voorwaarde hiervoor is dat er bij het examen van de specialisatie een branche-assessor. Is dit niet het geval dan dient er eerst een registratieproeve te worden afgelegd voordat de specialisatie geregistreerd kan worden. Deze proeve wordt op een aantal momenten in het jaar afgenomen. Informeer bij het secretariaat wanneer de eerstvolgende proeve plaatsvindt.

HUID
Als u bent aangesloten bij deze sectie, ontvangt u het magazine HUID. Een kwartaalmagazine over huid en huidaandoeningen.

Symposium
Eenmaal per twee jaar organiseert de sectie voor haar leden een symposium. Dit symposium is bedoeld om uw kennis te vergroten en uw ervaringen te delen met andere deskundigen. 

Bestuur
Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met de zorgverzekeraars om de gespecialiseerde schoonheidsspecialist te promoten. 

Aansluiten?
Dit kan alleen als u lid bent van ANBOS. De kosten voor de sectie Voortgezette Opleiding of Specialisaties bedragen € 35,-  (ex BTW) per kalenderjaar, ongeacht het aantal specialisaties. Klik hier om u aan te melden.