lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Leden


 

Voortgezette Opleiding en Specialisatie

Ben je in het bezit van het diploma Voortgezette Opleiding of een (of meerdere) specialisatie(s) die is/zijn uitgegeven door Stivas of het Kwaliteitscentrum? Laat dit/deze diploma('s) dan registreren. Alleen dan kunnen je klanten in aanmerking komen voor een vergoeding van hun zorgverzekeraar. Laat je klant wel altijd zijn of haar polisvoorwaarden controleren om te zien of de betreffende verzekeraar deze behandelingen ook daadwerkelijk gedeeltelijk of geheel vergoedt.

Door je aan te sluiten bij onze sectie Voortgezette Opleiding (VO) en Specialisatie geniet je van meerdere extra's.

Wij zorgen voor:
  • een registratie van je diploma VO of specialisatie. 
  • een maandelijkse update van je geregistreerde specialisaties aan de zorgverzekeraars.
  • een doorverwijzing van consumenten door het secretariaat naar een gespecialiseerde schoonheidsspecialist.
  • je vindbaarheid met de specialisatie in de ledenzoeker op www.anbos.nl
Eenmaal per drie jaar word je opgeroepen voor een nascholing. Om de kwaliteit te waarborgen is ANBOS genoodzaakt de leden die geen gehoor geven aan deze oproepen, uit het registratiesysteem te schrijven.
Om er voor te zorgen dat de uitwisseling van berichten over declaraties tussen zorgverleners - in dit geval jij als schoonheidsspecialist - en zorgverzekeraars goed verloopt is, een AGB-code belangrijk.
Deze code bevat, naast de naw-gegevens van de zorgverlener, ook informatie over de praktijkvoering en haar of zijn bevoegdheid. Je kunt deze code aanvragen via www.agbcode.nl

Allround Schoonheidsspecialist
Ben je in het bezit van het diploma Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4) dan kun je de binnen dit diploma behaalde specialisaties laten registreren binnen deze sectie. Een voorwaarde hiervoor is dat er bij het examen van de specialisatie een geregistreerde branche-assessor aanwezig is geweest. Is dit niet het geval dan dient er eerst een praktijktoets te worden afgelegd voordat de specialisatie geregistreerd kan worden. Deze toets wordt op een aantal momenten in het jaar afgenomen. Informeer bij de ledenadministratie wanneer de eerstvolgende proeve plaatsvindt.

HUID
Als je bent aangesloten bij deze sectie, ontvang je het magazine HUID. Een kwartaalmagazine over huid en huidaandoeningen.

Symposium
Eenmaal per twee jaar organiseert de sectie voor haar leden een symposium. Dit symposium is bedoeld om je kennis te vergroten en je ervaringen te delen met andere deskundigen. 

Bestuur
Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met de zorgverzekeraars om de gespecialiseerde schoonheidsspecialist te promoten. 

Aansluiten?
Dit kan alleen als je lid bent van ANBOS. De kosten voor de sectie Voortgezette Opleiding of Specialisaties bedragen € 45,-  (ex BTW) per kalenderjaar, ongeacht het aantal specialisaties. Klik hier om je aan te melden.