lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?


 

Doelstelling

Doelstelling: Validiteit en maatschappelijke erkenning van het beroep visagist

Gedurende twee jaar is er intensief gewerkt door diverse beroepsvisagisten en het scholenveld. Veel bijeenkomsten zijn hieraan vooraf gegaan waar toetstermen, examendocumenten en eindtermen uitvoerig werden bediscussieerd en geëvalueerd.

Uiteindelijk is het examenprofiel zoals het er nu ligt het resultaat van consensus, van onderaf gedragen door de gehele Visagie-branche en de Visagie-opleidingen, getoetst door professionals.

Dit examenprofiel omvat de minimale basiseisen waaraan een beginnend beroepsvisagist moet voldoen.