lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Activiteiten


 

Algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden van ANBOS

Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Voor de betaling kunt u gebruikmaken van de aan de factuur gehechte acceptgirokaart. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd, annuleren kan uitsluitend schriftelijk.

Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de activiteit worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van € 25,00 (excl. BTW). Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.*

Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvangt u tijdig voor aanvang bericht. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.
* Het annuleringstermijn is algemeen en alleen geldig als er bij de betreffende activiteit geen termijn vermeld wordt. Controleer hierom altijd eerst of er bij de activiteit geen aparte annuleringstermijn van toepassing is.

Algemene Voorwaarden

Aan- en afmeldprocedure regiobijeenkomsten
Deelname regiobijeenkomsten zijn in principe kosteloos.

Mocht u zich niet afmelden, dan worden u alsnog arrangementkosten van € 45,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.

Ieder lid mag een schoonheidsspecialist als introducé meenemen. Voor deze introducé geldt dat hij/zij eenmaal tegen het tarief van € 45,00 euro mag meekomen. Meldt de introducé zich binnen een maand aan als kernlid, dan wordt het bedrag van € 45,00 euro in mindering gebracht op de kosten van het lidmaatschap.

Stagiaires en leerlingen betalen € 10,00 euro. Zij dienen een bewijs te tonen dat zij de opleiding schoonheidsverzorging volgen. Bent u lid van de sectie IMP? Dan mag u twee medewerkers gratis meenemen.