lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Lid worden


 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Je lidmaatschap wordt bij opzegging vanaf 1 januari in het nieuwe jaar stopgezet.

Voor 1 december
Opzeggen kan alleen schriftelijk en moet vóór 1 december. Wij verzoeken je de reden van opzegging te vermelden. 

Bedrijfsbeeïndiging
Besluit je in de loop van het jaar te stoppen met jouw onderneming? Stuur u dan een kopie van de uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel naar ledenadministratie. Je kernlidmaatschap kan in dat geval beëindigd worden per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin wij die gegevens hebben ontvangen. Je ontvangt dan restitutie op de reeds betaalde contributie.

Bevestiging van opzegging
Wanneer je jouw lidmaatschap beëindigt, ontvang je van ons altijd een bevestiging.

Te laat met opzeggen?
Regelmatig ontvangen wij aan het begin van het nieuwe jaar nog opzeggingen. Deze lidmaatschappen kunnen wij niet eerder beëindigen dan met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Kun je a.d.h.v. een bewijs van de kamer van koophandel aantonen dat je je bedrijf hebt beeindigd, dan geldt de beindiging zoals eerder hierboven omschreven.