lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Lid worden


 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Uw lidmaatschap wordt bij opzegging vanaf 1 januari in het nieuwe jaar stopgezet.

Voor 1 december
Opzeggen kan alleen schriftelijk en moet vóór 1 december. Tenzij u aantoont a.d.h.v. een bewijs van de kamer van koophandel dat u uw bedrijf heeft beeindigd.|

Bedrijfsbeeïndiging
Besluit u in de loop van het jaar te stoppen met uw onderneming? Stuurt u dan een kopie van de uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel plus de reden van opzegging naar het ANBOS-secretariaat. Uw kernlidmaatschap kan in dat geval beëindigd worden per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin wij die gegevens hebben ontvangen. U ontvangt dan restitutie op de reeds betaalde contributie.

Bevestiging van opzegging
Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt, krijgt u van ons altijd een bevestiging.

Te laat met opzeggen?
Regelmatig krijgen wij aan het begin van het nieuwe jaar nog opzeggingen binnen. Deze lidmaatschappen kunnen wij niet eerder beëindigen dan met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Tenzij u aantoont a.d.h.v. een bewijs van de kamer van koophandel dat u uw bedrijf heeft beeindigd.