lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Onderwijs


 

Onderwijs

Een van de doelen van ANBOS is om de kwaliteit van het beroep schoonheidsverzorging in stand te houden en te verbeteren. Bovendien wil ANBOS de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de schoonheidsverzorgingsbranche professionaliseren. Onderwijs is hierdoor een belangrijk aspect geworden. ANBOS waarborgt dan ook het examentraject.

NIEUWS

DOCENTENDAGEN
De introductie van het nieuwe kwalificatiedossier schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist (MBO-4)  is reden opnieuw aandacht te schenken aan de vragen die docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs daarover hebben. Vaak komt men dan toch bij de brancheorganisatie uit. Met docentendagen wordt nadere toelichting gegeven op de uitwerking van het kwalificatiedossier zodat er een gelijkwaardig lesprogramma van de diverse scholen ontstaat. De Minister van Onderwijs heeft een nieuw format voor het kwalificatiedossier opgelegd waaraan invulling is gegeven. 

CENTRALE ASSESSORENPOOL SCHOONHEIDSVERZORGING
Voor de branche schoonheidsverzorging is een examenprofiel opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe kwalificatiedossier 2016-2017. In dit examenprofiel is het proces en de procedure van de examinering in het MBO weergegeven en zijn afspraken vastgelegd tussen de branche en de onderwijsinstellingen. Centraal in het examenprofiel staat dat de kwalificerende proeven van bekwaamheid worden afgenomen volgens het 4-ogen principe, en in aanwezigheid van een branche assessor bij elk examen. Voor schoonheidsverzorging geldt dat, ingaande het schooljaar 2015-2016, te allen tijde een geregistreerde branche-assessor aanwezig is bij de kwalificerende proeven voor: 
  • MBO-3: de volledige gelaatsbehandeling.
  • MBO-4: alle voorkomende specialisaties.
Als aan bovengenoemde wordt voldaan, worden diploma's geaccepteerd. In alle andere gevallen is een (registratie) proeve nodig.