lidnummer:
wachtwoord:
 
wachtwoord onthouden:
 
wachtwoord vergeten?

Onderwijs


 

Onderwijs

Een van de doelen van ANBOS is om de kwaliteit van het beroep schoonheidsverzorging in stand te houden en te verbeteren. Bovendien wil ANBOS de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de schoonheidsverzorgingsbranche professionaliseren. Onderwijs is hierdoor een belangrijk aspect geworden. ANBOS waarborgt dan ook het examentraject voor de voortgezette opleiding (VO) en de specialisaties in de schoonheidsverzorging.

NIEUWS

DOCENTENDAGEN
De introductie van het nieuwe kwalificatiedossier schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist (MBO-4) in december 2011 is reden opnieuw aandacht te schenken aan de vragen die docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs daarover hebben. Vaak komt men dan toch bij de brancheorganisatie uit. Met docentendagen wordt nadere toelichting gegeven op de uitwerking van het kwalificatiedossier zodat er een gelijkwaardig lesprogramma van de diverse scholen ontstaat. De Minister van Onderwijs heeft een nieuw format voor het kwalificatiedossier opgelegd waaraan in 2012 invulling moet worden gegeven. Dat betekent dat er voor december 2012 een nieuw kwalificatie-dossier moet zijn gemaakt. Dit laatste benadrukt de noodzaak de docenten goed te blijven informeren over de ontwikkelingen.

CENTRALE ASSESSORENPOOL SCHOONHEIDSVERZORGING
Overeenkomstig de eis van de Minister van Onderwijs is ook voor de branche schoonheidsverzorging een examenprofiel opgesteld dat onderdeel uit gaat maken van het nieuwe kwalificatiedossier 2013-2014. In dit examenprofiel is het proces en de procedure van de examinering in het MBO weergegeven en zijn afspraken vastgelegd tussen de branche en de onderwijs- en exameninstellingen. Centraal in het examenprofiel staat dat de kwalificerende proeven van bekwaamheid worden afgenomen volgens het 4-ogen principe, en in aanwezigheid van een branche assessor bij elk examen. Voor schoonheidsverzorging geldt dat, ingaande het schooljaar 2013-2014, te allen tijde een branche-assessor aanwezig is bij de kwalificerende proeven voor: 
  • MBO-3: de volledige gelaatsbehandeling.
  • MBO-4: alle voorkomende specialisaties.
Daarvoor dient een pool van assessoren te worden gevormd, bestaande uit de beschikbare, gekwalificeerde assessoren die wordt beheerd door een onafhankelijke nieuwe rechtspersoon.