Menu

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering van ANBOS wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 juni 2019 in Van der Valk Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.

AANMELDEN: Aanmeldformulier ALV/Netwerkbijeenkomst 13 juni 2019

Datum: Donderdag 13 juni 2019
Tijdstip: ALV 13:00 - 14:30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel in Houten, Hoofdveste 25, 3992DH Houten
Zalen: Australian Lounge, Sydney 1,2 en 3

(Tijdens deze dag ben je ook welkom op de ANBOS Netwerkbijeenkomst vanaf 10:00 uur met inspirerende sprekers en een netwerk-borrel)

Agenda

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 juni 2018
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarrekening 2018
 • Verslag van de financiële commissie en benoeming nieuwe leden van de commissie
 • Woord van de voorzitter
 • Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020
 • Decharge van het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid
 • Bestuursverkiezingen

-             Aftredend vanwege het verstrijken van de statutaire termijn, en niet herkiesbaar: mevrouw G. Has. Het bestuur draagt mevrouw J. van Rossum-Landzaad voor benoeming voor met de portefeuille sectie Voortgezette Opleiding en Specialisaties.

-              Aftredend, maar herkiesbaar voor een tweede termijn: mevrouw L. Reurich. Het bestuur draagt voor haar te benoemen voor een tweede termijn.

 • Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering is er aandacht voor de jubilarissen.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.