Menu

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering van ANBOS wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 juni 2019 in Van der Valk Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.

AANMELDEN: Aanmeldformulier ALV/Netwerkbijeenkomst 13 juni 2019

(Tijdens deze dag ben je ook welkom op de ANBOS Netwerkbijeenkomst vanaf 10:00 uur met inspirerende sprekers en een netwerk-borrel)

Agenda

  1. 13.00 uur opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 juni 2018
  4. Jaarverslag 2018
  5. Jaarrekening 2018
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Benoeming nieuwe leden van de kascommissie
  8. Woord van de voorzitter
  9. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020
  10. Rondvraag
  11. 14.30 uur sluiting.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering is er aandacht voor de jubilarissen.

Vacature bestuurslid sectie Voortgezet Onderwijs & Specialisaties
Ben jij het enthousiaste en proactieve kernlid van ANBOS dat kennis en belangstelling heeft voor beleidsvorming voor de sectie Voortgezet Onderwijs en Specialisaties? Solliciteer dan voor de functie bestuurslid.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.