Menu
Direct naar downloads

Vacature Bestuursvoorzitter

Als Voorzitter van het ANBOS bestuur ben je verantwoordelijk voor het leiden en vertegenwoordigen van de vereniging, het bevorderen van de belangen van de leden en het zorgen voor een effectieve werking van de vereniging. Je zet samen met het bestuur en de leden de strategische koers uit, delegeert de uitvoering van de gekozen strategie naar de bureauorganisatie en bewaakt de realisatie ervan. Het is aan jou om te bewaken dat de strategische besluiten van het bestuur, en de strategierealisatie zelf, in lijn liggen met de missie, kernwaarden en de belangen van alle bij ANBOS betrokken stakeholders.

Je geeft richting aan de bestuursactiviteiten, leidt de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en inspireert de bestuursleden. Ook stuur je rechtstreeks de directie van ANBOS aan die je de ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid geeft om samen met de bureauorganisatie zelfstandig de strategie te vertalen naar concrete plannen. Je ziet toe op de samenwerking in alle geledingen van de vereniging, hecht grote waarde aan tijdige, juiste en volledige communicatie naar de leden en fungeert als eerste aanspreekpunt én escalatiepunt. Je bent samen met de directie van de bureauorganisatie hét gezicht van ANBOS, zowel binnen als buiten de vereniging. Kortom, jij bent eindverantwoordelijk voor ANBOS.

Praktisch
1) De functie van bestuursvoorzitter is een parttimefunctie. Het ANBOS-bestuur vergadert 5 keer op jaarbasis en zal daarnaast nog een keer bijeen komen voor een strategische sessie. Daarnaast zal er in de rol van bestuursvoorzitter van je verwacht worden dat je bij bepaalde externe overleggen aanwezig zult zijn of kunt aanhaken op een aantal van de ANBOS-events. Je zult je daarom gemiddeld (inclusief bestuursvergaderingen) 2-3 dagen per maand inzetten voor ANBOS.
2) Als ANBOS-bestuursvoorzitter krijg je een vaste maandvergoeding.
3) Volgens onze statuten moet er bepaalde afvaardiging in het bestuur vanuit de kernleden zijn. Maar extern solliciteren is zeker mogelijk.

Solliciteren?
Enthousiast geworden? Ben jij de leider die we zoeken? Werk je graag samen verder aan de toekomst van ons vak en onze brancheorganisatie? Dan ontvangen we je sollicitatie (CV en motivatiebrief) heel graag via sollicitaties@anbos.nl onder vermelding van ‘Bestuursvoorzitter’.

Selectieprocedure
De zomervakantie komt er alweer snel aan, daarom willen we alvast een inkijkje geven in de verdere selectieprocedure.
Het is mogelijk je sollicitatie in te dienen tot 19 juli. Daarna wordt er telefonisch contact opgenomen met alle sollicitanten.
Met de geselecteerde kandidaten worden er gesprekken gevoerd (1e ronde) op 19 juli, 23 of 30 augustus en een 2e ronde vindt plaats op 6 of 13 september. Een derde gesprek kan gepland worden op 4, 11, 18 of 25 oktober. Wijzigingen zijn voorbehouden. In het verdere najaar zal de gekozen kandidaat de mogelijkheid krijgen om met het huidige bestuur mee te lopen. De officiële benoeming/ kandidaatstelling vindt plaats tijdens de volgende Algemene ledenvergadering op 5 februari 2024.

Vragen?
Je kunt met vragen contact opnemen via solliciaties@anbos.nl. Daar kun je eventueel ook een terugbelverzoek indienen.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.