Menu

Gezocht: Enthousiaste vakgenoten voor het Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten.

Gezocht: Enthousiaste vakgenoten voor het Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten.


Het Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Voor het bestuur en een commissie in deze stichting zoeken we enthousiaste vakgenoten.

Wat is het doel van deze stichting?

  1. De stichting heeft ten doel: door middel van registratie bij het register te waarborgen dat de geregistreerde schoonheidsspecialist de juiste scholing heeft gevolgd, volgende na- en bijscholing heeft genoten en voldoende ervaring heeft om het vak goed uit te oefenen. Door opname in het register kan de schoonheidsspecialist zich profileren en de consument kan op basis van onafhankelijke kwaliteit een juiste keuze maken.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het bijhouden van een register van geregistreerde schoonheidsspecialisten, en
  • het beoordelen en waarderen van de opleidingen en bij- en nascholing.

Wie zoeken we?

Voor het bestuur zoeken wij nu twee nieuwe bestuursleden. Voor de accreditatiecommissie zijn wij op zoek naar meerdere leden.

Bestuur, bestaande uit 3 leden;

  1. Bestuurslid vanuit ANBOS; deze functie zal worden vervuld door Jantine van `t Klooster
  2. ‘Externe’ bestuursleden; waarvan 1 de rol van secretaris/penningmeester vervuld en er 1 algemeen lid is.

Een accreditatiecommissie, bestaande uit max 5 leden;
Elke accreditatieaanvraag wordt behandeld door 2 leden van de commissie.
Is het antwoord niet unaniem, dan dient de voorzitter van de commissie (of een derde lid) de doorslag te geven; 
Leden van de commissie worden betaald per aanvraag (nader te bepalen bedrag);
Leden van deze commissie mogen zelf geen aanbieders van scholing zijn.

Hoe willen we te werk gaan?

  • Bestuurstermijn; 3 jaar, eventueel nogmaals te verlengen met 3 jaar
  • Normaliter 4 vergaderingen op jaarbasis (halve dag)
  • In de opstartfase zal er een intensievere afstemming nodig zijn, waar mogelijk gebeurt overleg digitaal. Je zult hier tijd voor moeten hebben.

Wat is de vergoeding?

Er is sprake van een reguliere vacatie- en reiskostenvergoeding.

Heb jij interesse?

Laat het ons weten als jij geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze belangrijke en nieuwe stap in de toekomst van de schoonheidsspecialisten.
Stuur een mailtje waarin jij je interesse kenbaar maakt, inclusief een korte motivatie en CV naar sollicitaties@anbos.nl.

De keuze voor de samenstelling van de stichting wordt bepaald door ANBOS.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.