Menu
Direct naar downloads

Werkgeversvragen coronavirus

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. In dit artikel worden alle arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte.

Werkgeversvragen coronavirus

Corona: preventieve maatregelen op het werk

Op een werkgever rust de plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het is dan ook zaak dat werkgevers bewust zijn van én bewust omgaan met de mogelijke risico’s voor hun personeel. De te nemen maatregelen kunnen per bedrijf verschillen. Het nemen van hygiënemaatregelen ligt voor de hand, zoals het goed ventileren van ruimtes en verstrekken van desinfecterende middelen. Ook is het raadzaam om een protocol op te stellen rond specifieke hygiënevoorschriften en hoe te handelen bij een mogelijke besmetting met het virus.

De maatregelen aangekondigd door het kabinet op donderdag 12 maart hebben alles nog verder aangescherpt, waardoor medewerkers in het hele land bij verkoudheidsklachten niet naar het werk mogen. Houd voor nieuwe maatregelen altijd de website van de rijksoverheid over corona goed in de gaten.

Economische gevolgen voor werkgevers

Wanneer het coronavirus economische gevolgen heeft voor de onderneming, wegens het wegblijven van klanten en/of toeleveringsproblemen van goederen, dan valt dit onder het ‘ondernemersrisico’. Ook al is er geen werk, de werknemers behouden hun recht op loon. Heb je als gevolg van het coronavirus een forse terugloop in jouw omzet en kun je daardoor niet aan bepaalde betalingsverplichtingen voldoen, zoals de huur van je salon? Stuur hen dan een verzoek om uitstel van betaling.
Ondertussen heeft de overheid het coronavirus aangemerkt als ‘buitengewone omstandigheid’, waardoor de werktijdsverkortingsregeling voor werkgevers openstaat. Werktijdverkorting is een regeling, waarbij UWV WW-uitkeringen verstrekt in verband met werkvermindering als gevolg van het coronavirus. Meer informatie over deze regeling en het aanvragen is te vinden op de website van UWV.

Extreme maatregelen: gesloten scholen en kinderdagverblijven

Bij het schrijven van dit artikel is dit nog niet aan de orde, maar het is een reëel risico; het sluiten van openbare voorzieningen, waardoor werknemers een oplossing moeten zoeken voor (bijvoorbeeld) hun kinderen. Direct na de eerste/onverwachte mededeling tot het sluiting van een school of kinderopvang, zal de werknemer een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof en behoudt -onder deze regeling- recht op loon. Nadat de ‘calamiteit’ over is (feitelijk na de eerste dag), zal de werknemer een oplossing moeten hebben gevonden voor zijn probleem. Kortdurend zorgverlof ziet op de noodzakelijke verzorging van een ziek persoon, waar geen sprake van is. In beginsel zal deze werknemer zijn vakantiedagen moeten aanspreken, tenzij werkgever en werknemer onderling andere afspraken maken.

Wees voorbereid

Om te voorkomen dat je als werkgever wordt geconfronteerd met onvoorziene gevolgen is het sterk aan te raden voorzorgsmaatregelen te treffen. Stel hygiënemaatregelen vast en een protocol hoe te handelen bij een (mogelijke) besmetting. Bekijk ook eens ons HAM-richtsnoer waarin we je richtlijnen geven over o.a. hygiëne.

Wordt de bedrijfsvoering ernstig verstoord, neem dan maatregelen. Tijdelijke, zoals een beroep op werktijdverkorting of meer definitieve.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.