Menu
Direct naar downloads

Ontwikkelingen HBO-Bacheloropleiding

Op deze pagina volg je de laatste berichten over de ontwikkelingen rondom de HBO-opleiding.

Ontwikkelingen HBO-Bacheloropleiding

15 december 2017

CvAE geeft uitstel voor eindafrekening subsidie

Het bestuur van het Centrum voor Ambachtseconomie heeft per brief bevestigd dat ANBOS uiterlijk 30 juni 2018 een verzoek om vaststelling van de subsidie mag indienen. Dat betekent dat we het eerste halfjaar van 2018 de tijd hebben voor de accreditatie (door NVAO) en het opstellen en indienen van de eindafrekening voor de subsidie. Daarnaast hebben we een brief ontvangen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) dat zij zich zullen inspannen om het rapport door de visitatiecommissie zo snel mogelijk te beoordelen.

________________________________________

 

6 december 2017

Vertraging accreditatie HBO-bacheloropleiding; mogelijk financiële problemen voor ANBOS

ANBOS heeft enkele jaren geleden aangekondigd te starten met een HBO-bacheloropleiding voor schoonheidsspecialisten die hun vak naar een hoger level willen tillen. Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) heeft voor de ontwikkeling hiervan ANBOS onder een aantal voorwaarden een subsidie toegezegd. Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie was dat ANBOS uiterlijk 31 december van dit jaar de totale eindafrekening zou indienen bij het CvAE. Naar alle waarschijnlijkheid zal ANBOS aan deze voorwaarde niet kunnen voldoen, met als gevolg financiële problemen voor ANBOS.

Reden hiervan is de vertraging van accreditatie. Om een volwaardige HBO-bacheloropleiding te hebben, dient deze opleiding geaccrediteerd te worden. Deze accreditatie is door LOI aangevraagd. De volgende stap is een bezoek door een commissie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat bezoek is gepland op 16 februari 2018. Daarna brengt de commissie advies uit aan het bestuur van de NVAO, dat uiteindelijk (wel of niet) een ‘stempel van goedkeuring’ geeft aan de hbo-bacheloropleiding. Hiervoor zijn na 16 februari nog enkele maanden nodig. ANBOS heeft hier geen invloed op. Als de accreditatie er tijdig door komt, maken we nog steeds kans op het ontvangen van de subsidie.

Lees de gehele situatieschets hiernaast (Aanvullende info) of klik hier voor de meest gestelde vragen.

Voor overige vragen neem telefonisch contact met ons op: 0348-748 200.

________________________________________

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.