Menu

Veel gestelde vragen: RIVM rapport 27 mei 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil meer zicht krijgen op de risico’s van huidverbeterende behandelingen zoals bijvoorbeeld chemische peelings. Daarom heeft het RIVM een onderzoek uitgevoerd. Zij hebben ANBOS als ‘veldpartij’ benaderd om hier vanaf de start aan mee te werken. Lees onderstaand de veel gestelde vragen die we over het onderzoek van het RIVM hebben opgesteld. Heb je na het lezen van deze Q&A nog geen antwoord op jouw vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Veel gestelde vragen: RIVM rapport 27 mei 2019

(27 mei 2019)

* Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil meer zicht krijgen op de risico’s van huidverbeterende behandelingen zoals bijvoorbeeld chemische peelings. Daarom heeft het RIVM een onderzoek uitgevoerd. Het is ook voortgekomen uit eerder onderzoek van het RIVM (over Energy Based Devices - EBD’s), maar waarin bijvoorbeeld ook peelings zijn genoemd.

* Wat was de rol van ANBOS hierin?

ANBOS is als eerste ‘veldpartij’ benaderd. We hebben deelgenomen aan een aantal expert groepen (samen met BTP, gezondheidswetenschapper, NVCG, NVDV, NVH, NVVCC), onze speerpunten en kennis gedeeld en daarnaast informatie opgehaald bij onze leden.

* Waarom heeft ANBOS hieraan meegewerkt?

Zelfregulering. Meedenken en meepraten vanaf het begin geeft de beste kans op invloed. En wij vinden het belangrijk dat we transparant en eerlijk zijn over de branche. Wij zetten bij de politiek in op zelfregulering, dus geen regelgeving van buitenaf maar door de branche zelf. Dan moet je ook vertellen waar de branche mee bezig is, welke risico’s wij daarbij zien en hoe die te beheersen zijn.

* Wat houdt dit onderzoek voor mij als gediplomeerde schoonheidsspecialist in?

Het houdt in dat er niets gewijzigd is. Het betreft hier alleen een onderzoek, geen wetsvoorstel zoals bijvoorbeeld bij licht-laser. Daarnaast geeft de inhoud van dit onderzoek nog geen directe aanleiding tot aanpassen van hoe de zaken nu gaan. Er is niet in kaart gebracht welke behandelaar welke (risicovolle) behandelingen (mag) uitvoert/uitvoeren.

Wel is het natuurlijk belangrijk dat je als schoonheidsspecialist bekwaam bent om je vak uit te oefenen. Niet iedereen die zich in het veld schoonheidsspecialist noemt, is ook geschoold om dit uit te oefenen. ANBOS zet zich in om de kwaliteit van de gediplomeerde schoonheidsspecialist uit te dragen.

* Mag ik in de toekomst bepaalde behandelingen niet meer doen?

Dat is nu nog niet aan de orde. Het rapport zal moeten worden geanalyseerd en besproken om te kijken wat er mogelijk is. Belangrijk in het rapport is de opmerking over de bekwame, geschoolde schoonheidsspecialist. Daar ligt ook een rol voor ANBOS.

 * Ik ben niet gediplomeerd maar voer wel bepaalde risicovolle behandelingen uit. Wat nu?

Je bent, als ondernemer in de schoonheidsverzorging, in het bezit van het vakdiploma en dat geeft een goede basis om af te wegen welke behandeling je wel of niet doet. Of een behandeling risicovol is, ligt niet alleen aan een goede training of opleiding door de leverancier, maar ook aan de manier waarop je er zelf inhoud aan geeft.

* Wat moet ik doen als een cliënt een klacht heeft?

Probeer er eerst samen uit te komen, daarna kun je de klant verwijzen naar de klachtenfunctionaris van ANBOS.

* Hoe heeft ANBOS haar leden vertegenwoordigd?

ANBOS heeft haar leden in deze discussie vertegenwoordigd door deel te nemen aan de gesprekken over dit onderzoek, alle gevraagde informatie aan te leveren over de diverse behandelingen en dit te delen met andere organisaties die bij dit onderzoek zijn betrokken.

* Waarom is het van belang dat ik ANBOS lid ben?

ANBOS heeft opnieuw zijn waarde bewezen door te worden uitgenodigd voor dit onderzoek en daar ook actief aan deel te nemen. Zo kunnen de belangen van de schoonheidsspecialisten centraal worden gebundeld. Het is belangrijk dat er met ons gesproken wordt in plaats van over ons. Dat hebben we in de afgelopen jaren bereikt. Hoe meer de krachten van de schoonheidsspecialisten worden gebundeld in de brancheorganisatie, hoe sterker we staan.


Klik hier voor meer informatie over het onderzoek 'Risicovolle schoonheidsbehandelingen'.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.