Menu

Veelgestelde vragen ontwikkelingen HBO-opleiding

Als bestuur houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Een aantal veelgestelde vragen (met bijbehorende antwoorden) hebben we al voor jullie opgeschreven. Als er vragen worden gesteld waarop we nog niet direct een antwoord hebben, inventariseren we deze intern en krijg je later antwoord. Deze vragen en antwoorden worden ook toegevoegd aan de lijst met veelgestelde vragen op deze pagina. (update: 15 dec)

Veelgestelde vragen

a)       Wat is er precies aan de hand?

Zie hier het bericht van het bestuur. Heel kort samengevat: er dreigde een financieel probleem voor ANBOS doordat we (nog) niet konden voldoen aan de voorwaarden die het Centrum voor Arbeidseconomie heeft gesteld aan de subsidie voor de ontwikkeling van de HBO bacheloropleiding schoonheidsverzorging. Het bestuur is volop in gesprek gegaan met alle partijen om het achterliggende probleem op te lossen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het bestuur van het CvAE heeft bevestigd dat ANBOS uiterlijk 30 juni 2018 een verzoek om vaststelling van de subsidie mag indienen. Dat betekent dat we het eerste halfjaar van 2018 de tijd hebben voor de accreditatie (door NVAO) en het opstellen en indienen van de eindafrekening voor de subsidie. Daarnaast is er een overbruggingskrediet aangevraagd bij de bank, om ervoor te zorgen dat we onze rekeningen kunnen blijven betalen. 

b)      Hoe ernstig is de situatie?

Op korte termijn staat ANBOS voor een grote financiële uitdaging waarvoor we de hulp van de bank nodig hebben. Op langere termijn kunnen we de eventuele financiële tegenslag goed opvangen. Het korte-termijnprobleem gaat over cash (geld op de rekening). Dat verandert in de loop van het jaar: vanaf januari komt er contributie binnen, waardoor het saldo op de rekening weer oploopt. We weten welke vaste kosten we hebben en welke uitgaven wanneer begroot zijn. Daardoor weten we ook, dat we op langere termijn gewoon onze rekeningen kunnen blijven betalen en dat dus het voortbestaan van ANBOS niet op het spel staat.

c)       Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

Die vraag heeft het bestuur zichzelf ook gesteld. Er is een onderzoek bezig om een terugblik te schrijven die antwoord geeft op deze vraag. Daarin wordt de gehele ontwikkelingsperiode van ruim zes jaar meegenomen. Zodra het onderzoek is afgerond, voegen we de terugblik toe aan de pagina met de veelgestelde vragen.

d)      Wie is/zijn er verantwoordelijk voor dit debacle?

Het bestuur van ANBOS is formeel verantwoordelijk voor de genomen beslissingen en gemaakte keuzes.

e)      Hoe gaat ANBOS dit probleem oplossen?

Door intensief overleg te voeren met de betrokken partijen (LOI, CvAE). Dit heeft ervoor gezorgd dat het bestuur van het CvAE heeft bevestigd dat ANBOS uiterlijk 30 juni 2018 een verzoek om vaststelling van de subsidie mag indienen. Dat betekent dat we het eerste halfjaar van 2018 de tijd hebben voor de accreditatie (door NVAO) en het opstellen en indienen van de eindafrekening voor de subsidie. Daarnaast is er een overbruggingskrediet aangevraagd bij de bank.

f)        Gaat de contributie omhoog?

Nee.

g)       Wordt er minder georganiseerd voor de leden?

Over het gehele jaar 2018 niet. We moeten in het begin van 2018 wel snijden in de begrote kosten. Het bestuur heeft daarom besloten om de drie geplande voorjaarsbijeenkomsten in februari te schrappen. Daarvoor in de plaats komt er waarschijnlijk één voorjaarsbijeenkomst in april of mei. Je wordt daarover nog geïnformeerd zodra er een datum en locatie is gevonden.

h)      Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat ANBOS failliet gaat?

Een tijdelijk overbruggingskrediet van de bank zorgt ervoor dat we onze rekeningen kunnen blijven betalen.

i)        Is het krediet bij de bank echt een tijdelijke overbruggingsmaatregel? Of is er een structureel financieel probleem?

Het bestuur van het Centrum voor Ambachtseconomie heeft per brief bevestigd dat ANBOS uiterlijk 30 juni 2018 een verzoek om vaststelling van de subsidie mag indienen. Dat betekent dat we het eerste halfjaar van 2018 de tijd hebben voor de accreditatie (door NVAO) en het opstellen en indienen van de eindafrekening voor de subsidie. Daarnaast hebben we een brief ontvangen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) dat zij zich zullen inspannen om het rapport door de visitatiecommissie zo snel mogelijk te beoordelen. Positieve ontwikkelingen. Daarom gaan we er op dit moment vanuit dat de accreditatie er komt en we subsidie zullen ontvangen van het CvAE. Als dat zo is, is er geen structureel financieel probleem.

j)        Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt bij een groot en duur project?

Ook dat is een vraag die het bestuur aan het onderzoeken is.

k)       Wat betekent dit voor de HBO-opleiding? Gaat die nog wel van start? Wanneer?

In principe verandert er niets voor de HBO-opleiding. Die gaat van start na een positief advies over de accreditatie.

l)        Waarom gaat de HBO-opleiding nog door, kan dit niet teruggedraaid worden?/ Is dit allemaal nodig geweest, waarom moest de HBO-opleiding er nou zo nodig komen?

De opleiding is ontwikkeld omdat ANBOS een duidelijke vraag zag bij haar leden naar verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden, bovenop een mbo4-niveau. Er is behoefte aan schoonheidsspecialisten die goed kunnen samenwerken met artsen en verwijzers in de nuldelijnszorg. En klanten van schoonheidsspecialisten vragen ook steeds specifiekere adviezen. ANBOS vindt de hbo-opleiding nog steeds van groot belang.

m)    Wat betekent dit voor de samenwerking met LOI?

We blijven inhoudelijk en praktisch samenwerken voor de HBO-opleiding.

n)      Heeft ANBOS een verdienmodel afgesproken met LOI voor de HBO-opleiding?

We zijn in goed vertrouwen de samenwerking aangegaan. We waren blij dat we een nieuwe partner hadden gevonden met wie we de HBO-opleiding schoonheidsverzorging konden neerzetten, nadat NCOI in een laat stadium was afgehaakt. Achteraf bekeken, waren we als bestuur misschien wat te naïef en hadden we de overeenkomst kritischer moeten bespreken met elkaar.

o)      Waarom horen we hier nu pas iets over?

Het heeft enige tijd geduurd voordat de aard en omvang van het probleem duidelijk werd. En we wilden eerst in relatieve rust kunnen bespreken met alle betrokken partijen, hoe we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Inmiddels weten we voldoende om jullie te kunnen inlichten en om jullie op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen over dit onderwerp.

p)      Ik was al ontevreden over ANBOS, en nu helemaal. Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Ja, dat kan echter alleen schriftelijk (per e-mail) naar ledenadministratie@anbos.nl, voor 22 december 2017.

q)      Ik ben ongerust/boos. Hoe en aan wie kan ik mijn vragen stellen, of mijn zorgen/boosheid delen?

Je kunt je vragen naar ons mailen via communicatie@anbos.nl. Je kunt ook bellen naar de informatielijn (0348-748 200).

r)       Ik maak mij zorgen, wat kan ik als ANBOS lid doen? Immers samen staan we sterk!

Dat jij je zorgen maakt dat begrijpen we, maar we zijn al jaren een sterk team en nu met onze nieuwe voorzitter en de rest van het bestuur zullen we onze schouders er nog meer onder zetten om er alles aan te doen om deze kwestie in goede banen te leiden. We zijn al 6 jaar bezig om de HBO-opleiding te realiseren en we gaan nog steeds voor een goede afloop. Ook voor ons bestaan als ANBOS. Samen met onze leden die net zo positief willen blijven komen we er zeker!

s)       Stel, ANBOS krijgt geen financiering, gaat ANBOS dan failliet?

Nee. Zoals we in de situatieschets al schreven, is het probleem op dit moment de 'cash flow'. We verwachten dat we op iets langere termijn aan al onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dat betekent dat we onze crediteuren (mensen bij wie we rekeningen hebben openstaan) vragen om iets meer geduld te hebben met de termijn waarbinnen we de rekening betalen.

t)        Wat gebeurt er met onze inschrijvingen bij Vektis en AGB waardoor onze cliënten behandelingen deels vergoed krijgen?

We blijven de geldige registraties gewoon doorgeven aan Vektis en AGB. Daarin verandert niets.

u)        Gaan de geplande nascholingen voor mijn specialisatie(s) gewoon door?

Ja. Die worden georganiseerd vanuit het ANBOS Kenniscentrum, dat is een aparte organisatie. En we vinden het belangrijk dat we de kwaliteit van de geregistreerde specialisaties via de driejaarlijkse nascholingen blijven garanderen. De voorwaarden veranderen dus niet: als je een oproep voor nascholing krijgt, moet je die op tijd volgen als je je registratie wilt behouden.

v)        Wat krijgen we terug voor de contributie die we in januari betalen?

We snappen dat je je zorgen maakt over wat er gebeurt met de contributie die u in januari betaalt. Je krijgt daar (in grote lijnen) hetzelfde voor terug als in eerdere jaren. Sommige activiteiten moeten we iets later plannen dan we gewild hadden, maar de dienstverlening aan de leden blijft voorop staan. In het 'stel dat'-geval dat er echt onoverkomelijke financiële nood zou ontstaan - wat op dit moment NIET onze inschatting is van de situatie- worden er andere maatregelen genomen. Maar we zetten ons er allemaal voor in om het niet zover te laten komen, en om zo goed mogelijk aan het werk te blijven voor de leden.

w)       Hoe kan het dat het afgelopen jaar telkens gecommuniceerd is dat de accreditatie dit jaar nog plaats zou vinden? Eerst is mei gecommuniceerd, daarna september / oktober en nu februari 2018? 

Het spijt ons dat onze inschatting (en communicatie) te optimistisch is geweest. Toen de opleiding eind augustus werd opengesteld voor aanmelding op de website van LOI, is inderdaad het volgende gecommuniceerd: De accreditatie van deze opleiding is in aanvraag. We verwachten dat deze in het najaar van 2017 toegekend zal worden. Wanneer de accreditatie rond is, gaat de opleiding officieel van start.
We hebben met deze opleiding iets heel nieuws ontwikkeld, waarvoor binnen Nederland nog geen vergelijkingsmateriaal bestaat. Dat maakt het proces ingewikkelder; ook voor de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is schoonheidsverzorging een nieuwe wereld. Het heeft daardoor langer geduurd dan wij hadden verwacht totdat het panel was samengesteld dat de opleiding gaat beoordelen. En toen het panel bekend was, moest de NVAO met alle panelleden een dag vaststellen waarop iedereen tegelijk beschikbaar was. Dat heeft de vertraging veroorzaakt. Na goedkeuring door NVAO gaat de opleiding zo snel mogelijk van start.

Kijk voor de gehele situatieschets op 'Ontwikkelingen HBO-Bacheloropleiding'

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.