Menu

De schoonheidsspecialist in de toekomst

maandag 06 juni 2016

De branche schoonheidsverzorging blijft in beweging. Andere bedrijfsconcepten worden neergezet, nieuwe behandeltechnieken worden geïntroduceerd, de apparatuur wordt geavanceerder, maar ook de aangekondigde wetswijziging van minister Schippers houdt de branche bezig. Wat doet ANBOS hieraan? Waar ligt de toegevoegde waarde van het lidmaatschap? En hoe richt ANBOS haar beleid de komende jaren in?

De schoonheidsspecialist in de toekomst

Als het aan ANBOS ligt, komt er een erkenningsregeling waardoor de gediplomeerde schoonheidsspecialist zich binnen de markt kan onderscheiden. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in boerderij Mereveld in Utrecht werd er terug- en vooruit geblikt op het beleid van ANBOS. 

Kees Hoogendijk, voorzitter, gaf een toelichting op de missie en visie van ANBOS, waarin hij aangeeft dat ANBOS ook de komende jaren voort blijft schrijden op de vijf programmalijnen. Meer binding met leden door proactief met ondernemers in gesprek te gaan. Ook wordt de mogelijkheid van zelfregulering van de cosmetische sector verder uitgewerkt. Het aantoonbaar maken van kwaliteit is hierbij de doelstelling. ANBOS gaat achter de deur van aangesloten schoonheidsspecialist kijken.


ANBOS wil de komende jaren dichter bij de ondernemer gaan staan. Kwaliteitskringen worden opgezet, ondernemers die de brancheorganisatie over een bepaald onderwerp van input voorzien. ANBOS heeft ook een denktank voor innovatie en ondernemerschap, specialisaties en vakbekwaamheid opgericht. Er komt een Raad van Advies waarin mensen van buiten de branche plaatsnemen om ANBOS te adviseren. Om de zichtbaarheid van ANBOS te vergroten zet ANBOS de komende jaren in op versterking van de huisstijl, uitbreiding van communicatiemiddelen en versterking van de positie in de keten van de zorg. Consumentenvoorlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Om de dienstverlening aan de leden te optimaliseren, wordt rekening gehouden met de pluriformiteit van de leden. ANBOS wil iedere groep ondersteuning op maat bieden om leden op belangrijke punten te ontzorgen. Ook over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de gezondheidszorg (Wkkgz) wordt de komende maanden uitgebreid gecommuniceerd, inclusief de belangrijke positie die ANBOS hier inneemt. Apparatuur is hierbij een belangrijke peiler.

Het venster naar de toekomst
ANBOS bouwt met de herijkte missie en visie verder naar een stevige basis. De strategische visie op de komende jaren wordt gebaseerd op het ‘venster naar de toekomst’: Schoonheidsspecialist, Consument, Apparatuur & Overheid.

Schoonheidsspecialist
De gehele branche naar een hoger niveau tillen door het creëren van meer binding, meer betrokkenheid en een gevoel van trots op de brancheorganisatie. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Door te horen waar de behoeftes van de ondernemer liggen, kan op die manier de juiste invulling worden gegeven aan het beleid en de activiteiten van de brancheorganisatie. Niet alleen de klant is in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist, ook de gediplomeerde schoonheidsspecialist is bij ANBOS in vertrouwde handen. De implementatie van de Wkkgz, erkenningsregeling en kwaliteitsregister, allemaal onderdelen van de beleidsnota ‘in vertrouwde handen’ worden stap voor stap ingezet. 

Consument
De consument informeren is een belangrijke peiler. De nieuwe website die momenteel wordt gebouwd, is dan ook gericht op de consument. ANBOS ziet het als haar taak om het verwachtingspatroon van de consument aan te sturen. Wat mag zij/hij verwachten van de schoonheidsspecialist en waarom is de consument bij de aangesloten schoonheidsspecialist in vertrouwde handen? De geschillencommissie, een erkenningsregeling en de implementatie van de Wet kwaliteiten klachten geschillen in de Zorg (Wkkgz) spelen hierbij een belangrijke rol. Het ANBOS-lidmaatschap krijgt hiermee een grotere maatschappelijke betekenis.

Apparatuur
Ook de apparatuur binnen de branche blijft een belangrijk punt van aandacht. ANBOS wil kwaliteitsbewaking op CE markering, zodat alleen goedgekeurde apparaten tot de markt worden toegelaten. De wens hierbij is dat de overheid dus ook strengere eisen stelt omtrent het aanbieden van apparatuur binnen de cosmetica branche. Ondeugdelijk apparatuur wordt door ANBOS vooralsnog gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en vervolgens waar nodig ‘uit de markt gehaald’ en ter keuring aangeboden aan een zogenoemde notified body, een door de overheid erkende keuringsinstelling.

Overheid
Zelfregulering behoort ook tot een van de belangrijkste doelstellingen van ANBOS. Hiervoor is uitbreiding van de lobby voor een betere positionering in de politiek van essentieel belang. Met de introductie van de Wkkgz pakt ANBOS die rol al door de inrichting van een meldpunt, registratie van geschillen en klachten én het aanstellen van een klachtfunctionaris. Alles komt samen in een kwaliteitsregister waar de gediplomeerde en bevoegde ondernemer in de schoonheidsverzorging wordt opgenomen, als wordt voldaan aan de criteria van kwaliteit. Zo tonen we aan, ook bij de politiek, dat zelfregulering mogelijkheden is.

Het voorstel van minister Schippers met de wijziging van de wet BIG gaat in juni naar de Tweede Kamer en wordt na de zomer behandeld. ANBOS richt zich in deze periode ook op de leden van de Tweede Kamer, zodat zij scherp op het netvlies hebben wat de maatregel inhoudt en welke gevolgen dit heeft. ANBOS dringt aan op een Algemene Maatregel van Bestuur, een uitzondering op de wet. Hierin staat dan beschreven onder welke voorwaarden schoonheidsspecialisten zelfstandig en als eindverantwoordelijke de behandelingen alsnog kunnen uitvoeren. Op dinsdag 7 juni werd in de Statenpassage de petitie IPL/Laser in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist aangeboden. Er zijn meer dan 51.794 handtekeningen verzameld. 

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.