Menu

Een bijzonder jaar

dinsdag 22 december 2020

2020 gaat de boeken in als een jaar waarin alles op z’n kop komt te staan. De lockdown raakt onze beroepsgroep in het hart. Je zaak dicht, onzekerheid. En toch hebben schoonheidsspecialisten ook laten zien dat ze een enorme veerkracht hebben. Ze vinden nieuwe manieren om hun klanten aandacht en ontspanning te geven. En dat was in 2020 misschien wel belangrijker dan ooit. Hoe kijkt het bestuur van ANBOS terug op dit jaar? En hoe zien ze de toekomst? We vroegen het onze bestuursleden.

Een bijzonder jaar

Sterker als je verenigt

Om positief te beginnen: dit jaar heeft heel goed aangetoond dat je sterker staat als je je verenigt. Daarvan is secretaris/penningmeester Linda Reurich overtuigd. Als branchevereniging kun je de belangen behartigen voor de hele beroepsgroep, meent ze, en je invloed gebruiken om te zorgen dat politieke beslissingen afgestemd worden op de behoeften uit de praktijk. “De lat lag hoog. Voor het bestuur en voor het kantoorteam, dat tot ’s avonds laat klaar stond om via mail en social media leden te ondersteunen. ANBOS heeft zich goed kunnen profileren.” 

Daar is bestuursvoorzitter Jantine van ’t Klooster het volmondig mee eens. “Het was het een heel bijzonder jaar om aan het roer te staan van ANBOS. 2020 stond voor mij in het teken van het zo goed mogelijk bedienen en informeren van onze leden, de ontwikkeling rondom corona op de voet volgen, de vertaalslag hiervan maken voor de leden en het behartigen van onze belangen richting de politiek.” 

Ondernemersgeest

Voor ondernemers was 2020 een heftig, maar ook inspirerend jaar, weet Linda uit eigen ervaring. Eerst zorgde de lockdown voor paniek. Maar ze zag de unieke situatie ook als ultieme uitdaging om anders te denken en nieuwe mogelijkheden te zien. Els van Meenen (portefeuille kwaliteit en ondernemerschap) beaamt dit. “Ik zeg altijd: ondernemen is een werkwoord. De coronacrisis vergt veel van je ondernemerskwaliteiten. Je moet snel kunnen schakelen als dingen anders lopen.” Als voorbeeld noemt ze schoonheidsspecialisten die zijn gestart met een webshop. “Dat is de ondernemersgeest: omdenken en creatief zijn, ook als het spannend is.”

Van fysiek naar online

Marleen Kila (portefeuille onderwijs) maakte naast haar werk bij ANBOS als manager in een onderwijsinstelling een grote omslag van dichtbij mee. “2020 had voor iedereen in het onderwijs, van managers tot studenten een enorme impact, alsof er een aardbeving is geweest.” Er moest een totale transitie van fysiek onderwijs naar online lessen worden gemaakt, legt Marleen uit. En ondanks de ruimte die de overheid geeft, moest de kwaliteit van het onderwijs en examinering wél geborgd blijven. “Ook de ANBOS Academy moest versneld een digitaliseringsslag maken naar e-learnings en webinars”, vult Els aan. De nascholingen moesten doorgaan. De eerste e-learnings hebben inmiddels al plaats gevonden en worden door de cursisten heel goed ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de ledenbijeenkomsten. “Hoewel veel ledenbijeenkomsten niet konden doorgaan, zagen we wel dat er grote belangstelling was voor de online lezingen die we als alternatief aanboden”, merkt Els op. “Het grote voordeel is natuurlijk dat je de lezingen kunt volgen wanneer het jou het beste uitkomt.”

Wat gebeurde er nog meer in 2020?

Hoewel de coronacrisis het overheersende onderwerp was, waren er ook andere belangrijke ontwikkelingen. “De start van het SKIN register was een absoluut hoogtepunt”, zegt Jantine. “Schoonheidsspecialisten, scholingsaanbieders en ANBOS hebben daarmee binnen de branche een vuist gemaakt voor kwaliteit.” Het SKIN register is volgens de Jantine een belangrijke stap in de toekomstbestendigheid van onze branche. “De kers op de taart was dat minister Van Ark in haar kamerbrief schreef dat ze verwacht dat het SKIN register een bijdrage zal leveren aan verdere kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector.”

En dat was niet het enige goede nieuws. Ook de discussie rondom IPL/Laser nam ineens een vlucht. Met uiteindelijk het advies dat IPL/Laser geen voorbehouden handeling hoeft te worden en dat schoonheidsspecialisten met de juiste kwaliteit deze behandelingen mogen blijven aanbieden. Dankzij het flexibele en daadkrachtige optreden van ANBOS kan deze langlopende kwestie naar verwachting eindelijk worden afgesloten. Schoonheidsspecialisten kunnen weer met een gerust hart investeren in deze behandeling. Zo creëert ANBOS ook in deze tijd kansen voor de toekomst.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de herziening van het Beroeps Competentie Profiel (BCP). “Samen met het bedrijfsleven, docenten, studenten en andere stakeholders hebben we ervoor gezorgd dat er nu een prachtig BCP ligt”, vertelt Marleen. Dit BCP is een goede basis voor de start van een nieuw Kwalificatiedossier (KD) ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Ook voor de nieuwkomers in de branche is de ANBOS Startersgids helemaal up-to-date gemaakt. Deze gids is voor studenten, maar ook voor starters en ondernemers die al langere tijd meedraaien. Het is een bron van informatie over het succesvol runnen van een schoonheidssalon.

Al deze ontwikkelingen laten volgens Linda goed zien dat belangenbehartiging de core business is van ANBOS. “Onze lobby heeft niet stilgestaan. Zo hebben wij ons ook hard gemaakt voor schoonheidsspecialisten die in of aan de eigen woning zijn gevestigd, zodat zij toch aanspraak konden maken op de TOGS.”

Hoe kijkt ANBOS naar de toekomst?

Linda hoopt in de eerste plaats dat 2021 een jaar wordt waarin ondernemers er financieel weer bovenop komen. “Vanuit ANBOS zullen we er alles aan doen om onze leden hierbij te ondersteunen, door belangenbehartiging, consumentencommunicatie, social media en toolkits die leden zelf kunnen inzetten.”

 “In 2021 staat het groter en bekender maken van het SKIN register hoog op onze agenda”, vult Jantine aan. ANBOS blijft aandacht vragen voor kwaliteit en gaat ook consumenten vertellen dat ze het SKIN register kunnen raadplegen. De start van SKIN is enorm belangrijk geweest voor de branche, meent ook Linda. De beroepsgroep staat hierdoor volgens haar sterker. “Dankzij het SKIN register kunnen we laten zien dat we kwaliteit in huis hebben en worden we als beroepsgroep serieus genomen. En terecht. Dit willen we de komende tijd blijven uitdragen.”

Blijven vernieuwen

ANBOS moet zich blijven vernieuwen vindt Jantine. “Om het bestuur flexibel te houden én te zorgen dat de vereniging waardevolle kennis in huis houdt, willen we de stap naar een bestuursfunctie kleiner maken.” Daarom wil ANBOS in 2021 tijdens de ALV het idee om te gaan werken met aspirant bestuursleden aan haar leden voorleggen. “Dat biedt mensen de kans om eerst ‘mee te lopen’ binnen een bestuursfunctie.” Zo hoopt ANBOS een nieuwere generatie, gedreven bestuursleden te vinden.

Ook Marleen ziet mooie ontwikkelingen in het nieuwe jaar. “In 2021 zullen we een krachtige basis leggen met een heldere visie op onderwijs en de leden van het scholenplatform.” Daarbij richt ANBOS zich op nauwere contacten en nog meer samenwerking met scholen, docenten en studenten. “Om de nascholingen voor specialisaties actueel te houden zijn het afgelopen jaar diverse werkgroepen opgericht om cursusmateriaal te toetsen aan de praktijk en nieuwe ontwikkelingen”, vult Els aan. In de loop van 2021 verwachten we veel nascholingen te hebben vernieuwd. 

Een andere ontwikkeling die volgens Els zeker nog doorloopt in 2021 is dat alle events online plaatsvinden via interactieve livestreams. “We zijn nu al hard bezig met de voorbereidingen. Maar we houden natuurlijk stille hoop dat we in het najaar onze leden weer fysiek kunnen ontmoeten tijdens een najaarsbijeenkomst.”

Publicatie: De Beautyprofessional editie december 2020

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.