Menu

Met elkaar de schouders eronder!

vrijdag 09 september 2016

Tijdens de IPL/Laser informatiebijeenkomst werden aanwezige ondernemers op de hoogte gebracht van de stappen die er in dit langdurige traject gemaakt zijn en worden gemaakt.

Met elkaar de schouders eronder!

Net als voor ANBOS, is het ook voor de meeste ondernemers onbegrijpelijk dat de minister maatregelen wil treffen ten koste van de bekwame schoonheidsspecialist. ‘Schouders eronder’ was de boodschap van Kees Hoogendijk, voorzitter ANBOS. 'We geven niet op! Hoewel meerdere partijen schoonheidsverzorging dwarsliggen, gaan wij uit van onze eigen kracht en voeren wij onze eigen strijd.’ 

Klachten komen in iedere beroepsgroep voor. De vraag is: ‘Hoe ga je daar als beroepsgroep mee om?’ ANBOS-leden zijn al jaren aangesloten bij de Geschillencommissie in Den Haag, een onafhankelijke klachtafhandelaar. Daar zijn in de afgelopen zeven jaar negen klachten over IPL/Laser gegrond verklaard. Slechts bij één van die klachten betrof het een ondernemer met het vakdiploma ontharingstechnieken. Dan blijkt dit extra vakdiploma toch de meerwaarde van zo’n vakopleiding: bekwaam en bevoegd! Waarom wil de minister dan toch de branche schoonheidsverzorging aanpakken?

Volgens ANBOS heeft dit allemaal te maken met het feit dat het ministerie niet voldoende op de hoogte is van het beleid dat ANBOS voert en het verschil tussen gediplomeerde en niet gediplomeerde schoonheidsspecialisten. Daarbij speelt mee dat er wel vertrouwen is in de ANBOS- schoonheidsspecialist, maar niet in ondernemers die ongecontroleerd laseren. Daarnaast is apparatuur vrij verkrijgbaar en kan zelfs de slager om de hoek ermee aan de slag. Reden voor maatregelen?

Zeker! Maar geen maatregelen waarbij een bekwame en bevoegde schoonheidsspecialist buitenspel wordt gezet. De aangeboden petitie van dit jaar heeft indruk gemaakt op een aantal belangrijke Kamerleden. In ieder geval voldoende aanleiding voor die Kamerleden om de minister een reactie te vragen op de petitie van ANBOS.

Waar is het allemaal mee begonnen? Om uit te leggen wat ANBOS tot nu toe gedaan heeft, ging Herman van Venetië terug naar 2013. De aankondiging van de strengere eisen, de regulering van de  cosmetische sector. Waarbij aanvankelijk met name gekeken werd naar de plastische en esthetische chirurgie, de huiddoorborende behandelingen, etc., handelingen die altijd al verboden zijn voor schoonheidsspecialisten, noemt de minister in haar brief  ook dat zij IPL/Laser als voorbehouden handeling wil aanmerken. In latere brieven kwam hier 'aanverwante behandelingen' nog bij. 
Reden voor ANBOS om de communicatie tussen de brancheorganisatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te versterken. De lobby wordt nóg steviger ingezet. ANBOS strijdt verder met lobbybureau’s Linking Partners en Eppa. In 2014 geeft de minister aan: "meer informatie over en inzicht te willen krijgen in schoonheidssalons, de problematiek aldaar, en de risico’s voor de consument". Steeds vaker volgen gesprekken en briefcorrespondenties met ambtenaren van het ministerie. In 2015 complimenteert minister Schippers ANBOS nog met de zelfregulering van de branche. Ondanks de inzet kondigt de minister in haar brief van 21 maart 2016 het volgende aan: “behandelingen met behulp van licht, ultrasoon geluid of hoogfrequente elektrische stroom, waarbij de huidstructuur wijzigt worden een voorbehouden handeling wet BIG”.

De minister reageert daarmee op het rapport van het RIVM. Een onderzoek dat volgens ANBOS ongenuanceerd en onvolledig is. Omdat er geen verschil te maken is tussen zware en lichte lasers en er twijfels zijn over mensen die zonder de juiste diploma’s werken, wordt besloten IPL/laseren helemaal weg te halen bij de schoonheidsspecialisten. Mede dankzij ‘tekenvoorhetvak.nl’ worden meer dan 51.000 handtekeningen verzameld, een ongekend aantal. Naast de economische schade die de beroepsgroep lijdt, mist de staatskas jaarlijks 7,4 miljoen BTW. Slaat de twijfel bij de minister toe?

De intensiteit van de gesprekken op het ministerie neemt toe. Er wordt een brief gestuurd aan de minister met 15 indringende vragen, wat leidt tot een gesprek met de directeur-generaal van het ministerie. Deze directeur generaal zegt open te staan voor nieuwe feiten en nieuwe argumenten. De minister geeft aan opnieuw verder onderzoek te doen naar de behandelingen binnen schoonheidssalons. Inmiddels is in opdracht van ANBOS een klinisch fysisch onderzoek naar de toepassing van IPL/laser afgerond. Dit rapport wordt aangeboden aan het ministerie en dient als aanvullende informatie op het voorgenomen wetsvoorstel. Het rapport, dat binnenkort verschijnt, geeft onder andere meer inzicht in de weefselreacties van de behandelingen, de fotothermische effecten en de kwalificatie van apparatuur. Het rapport moet meer inzicht geven in de vraag wanneer laseren wel en niet risico vol is. Die kennis ontbreekt nu, ook in het RIVM rapport.

Zelfregulering
Om de zelfregulering nog strakker in de hand te houden ondersteunt ANBOS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de aangesloten ondernemer door het beschikbaar stellen van:
-    Klachtenfunctionaris;
-    Geschillencommissie;
-    Kwaliteitsregister. 

Ook werkt ANBOS aan de hbo-opleiding schoonheidsverzorging. Deze opleiding is in de toekomst deeltijd en modulair te volgen. Ook zit alle theoretische kennis over licht in deze opleiding. Dit staat los van het besluit van de minister. 
    
Slechte apparatuur
Een argument dat ANBOS vanaf het begin aanvoerde is de controle op apparatuur. ANBOS pleit voor strengere wetgeving en meldt slechte apparatuur aan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om dit beter te stroomlijnen richt ANBOS zelf een meldpunt in voor de schoonheidsspecialisten over ondeugdelijke apparatuur.

Europese norm
In Europa is er geruime tijd geleden een start gemaakt met de ontwikkeling van een norm voor schoonheidsverzorging: prEN 16708: Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service. Na een lange discussie over deze norm door de deelnemende landen, werd deze norm in 2016 goedgekeurd in Europa. Maar nu verzetten meerdere Europese landen, waaronder ook de Nederlandse BIG geregistreerde beroepsgroepen, zich opnieuw tegen de norm. Het zij zo. Daarom richt ANBOS zich in de lobby voornamelijk op de Nederlandse politiek, daar zullen we het verschil moeten maken. 

Algemene Maatregel van Bestuur
De minister houdt voet bij stuk dat de aanpassing van de wet BIG er komt. Het doel van ANBOS is dan ook om de minister er toe te bewegen om met een algemene maatregel van bestuur te regelen onder welke voorwaarden de schoonheidsspecialist mag blijven laseren. Bieke Oskam, werkzaam bij Linking Partners neemt ons mee in het traject van een wetswijziging. Op dit moment wachten we op de reactie van de minister op de petitie van ANBOS, op helderheid over de aanverwante behandelingen en op de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Uiteraard blijft ANBOS actief op meerdere fronten, via Ministerie, Tweede Kamer en niet te vergeten ook de consument. 

Kees Hoogendijk sluit de bijeenkomst af met dezelfde woorden als waar hij mee begon; 'met elkaar schouders eronder!'

Vind hier de powerpoint presentatie van de bijeenkomst. 

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.