Menu

Wetsvoorstel Schippers komt dichterbij

maandag 10 oktober 2016

Het wetsvoorstel van minister Schippers lijkt steeds dichter bij te komen. Tijd om onze voorzitter Kees Hoogendijk eens te vragen naar de stand van zaken. Samen met Herman van Venetië, manager Bestuurszaken en Bieke Oskam, adviseur van Linking Partners bracht hij een bezoek aan het ministerie van VWS om in gesprek te gaan met Angelique Berg, directeur-generaal.

Wetsvoorstel Schippers komt dichterbij

Foto: Angelique Berg, directeur-generaal VWS ontvangt het Sentix-rapport uit handen van Kees Hoogendijk. 

Eind vorig jaar publiceerde het RIVM het rapport ‘Laseren en aanverwante behandelingen als ‘voorbehouden handeling’ in de Wet BIG’. 
‘Ja, de minister heeft uit dit rapport een aantal conclusies gepakt die niet gunstig zijn geweest voor de besluitvorming aangaande de aanpassing op de wet BIG. Wij vonden het onderzoek van het RIVM onvolledig. Er zijn door dit onderzoek onterechte conclusies getrokken, die een eigen leven zijn gaan leiden. Sentix stralingszorg, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van laserveiligheid en productveiligheid heeft op ons verzoek een aanvullend onderzoek uitgevoerd.’    

Waar bestond het aanvullende onderzoek uit?
’Naar ons idee werd er vanuit het RIVM te makkelijk geconcludeerd dat er geen veilige stralingswaarden te geven waren. Om die reden heeft Sentix gekeken naar de mogelijkheid om maximale waarden in te stellen waardoor IPL en Laser veilig kan worden toegepast door bevoegde behandelaars. En daarnaast vonden we het belangrijk om vast te stellen in hoeverre er sprake is van de wijziging van de huidcelstructuur bij het laseren met veilige waardes.’  

Want de minister geeft aan dat afbakening van apparatuur niet mogelijk zou zijn?
’Dat klopt, en daarom zou laseren, volgen de minister, een voorbehouden handeling moeten worden die alleen door BIG-geregistreerden mag worden gedaan. Hier zijn wij het nooit mee eens geweest. In juni hebben wij de petitie ‘In vertouwde handen bij de ANBOS-schoonheidsspecialist’ aangeboden aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer. Vervolgens heeft een aantal Kamerleden de minister om een reactie op de petitie gevraagd. In september stuurde zij middels een brief haar reactie. En in deze brief schrijft ze dat zij bereid is het SENTIX-rapport aan het RIVM voor te leggen. Het is fijn te lezen dat het ministerie open staat voor nieuwe feiten. Sentix laat in zijn aanvullend onderzoek zien, dat energiepulsen wel degelijk met een limiet kunnen worden gehanteerd voor alle behandelingen onder alle huidtypehaardiktecombinaties. Een interessante conclusie waardoor een Algemene Maatregel van Bestuur wellicht weer tot de mogelijkheden behoort. Hierin worden uitzonderingen en voorwaarden vastgesteld.’

We weten dat de minister vooralsnog niet van plan is ondeugdelijke cosmetische apparatuur  aan te pakken en uit de markt te halen. Hoe gaan jullie als ANBOS hiermee om? 
’In het onderzoek is ook gekeken naar de kwaliteit van apparatuur. Binnen de cosmetische branche wordt apparatuur aangeboden zonder CE markering, of die is wel voorzien van een CE-markering, maar is deze, in sommige gevallen, feitelijk niet waardig. Daarbij reageren de huidige toezichthoudende instanties de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg reactief. Dit betekent dat zij afgaan op meldingen vanuit het veld bij twijfels omtrent de veiligheid of na het optreden van ongevallen of incidenten. Wij vinden dat er juist op voorhand moet worden beoordeeld of de geldigheid van de CE-markering klopt. Wij willen dat IGZ en NVWA proactief en beter gaan handhaven en meer mogelijkheden krijgen. Een onderdeel van de conclusie in het rapport luidt: De minister kan niet vasthouden aan de eerdere stellingname “er komt voorlopig geen wijziging in de wet over apparatuur”………

Jullie hebben het Sentix-rapport overhandigd aan Angelique Berg, directeur generaal van het ministerie. Wat was haar reactie op het rapport?
’Angelique Berg komt over als een sympathieke dame en nam het rapport op een hartelijke manier in ontvangst. Natuurlijk moeten zij en haar beleidsmedewerkers het rapport verder bestuderen om tot een definitieve reactie te komen. Maar het is goed om te weten dat het ministerie ANBOS ziet als serieuze gesprekspartner in deze discussie. En dat bleek ook uit het gesprek dat na de overhandiging volgde.’

Oh ja? Vertel…
’We zijn dieper in gegaan op de laatste brief van de minister waarin zij haar reactie geeft op de petitie. De minister eindigt haar brief bijvoorbeeld met:”schoonheidsspecialistes kunnen ook in de toekomst blijven epileren, zolang zij de huid daarbij maar niet bewerken met licht, ultrasoon geluid of hoogfrequente stroom.” Dit suggereert dat elektrisch ontharen in de toekomst ook niet meer toegestaan is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de minister dit in haar brief bedoelt. De directeur-generaal heeft gezegd dat de laatste twee alinea’s uit de brief van de minister opnieuw worden bekeken.’
 
Ambtenaren van het ministerie gaven aan dat er veel brieven binnenkomen van ondernemers in de branche zelf.
’Ja, er schijnen veel brieven naar het ministerie gestuurd te worden waarin vragen worden gesteld over individuele apparaten en handelingen. Heel begrijpelijk, maar deze brievenschrijvers hebben niet door dat dit alleen maar verwarring schept op het ministerie. Want hoe meer onduidelijkheid er ontstaat, hoe meer de minister geneigd is cosmetisch apparatuur en handelingen te verbieden.’ 

Hoe schat u de kansen in na de overhandiging?
‘Uiteraard blijven we positief. Maar ik verwacht dat minister Schippers het wetsvoorstel binnenkort bij de Tweede Kamer indient. De input van ANBOS en het SENTIX-rapport moeten er uiteindelijk toe leiden dat de minister in de ‘Memorie van Toelichting’ bij de nieuwe wet BIG, dan wel in een Algemene Maatregel van Bestuur aangeeft, onder welke voorwaarden Schoonheidsspecialisten laser- en IPL-behandelingen kunnen blijven uitvoeren. Ook de Tweede Kamer kan hier nog een rol in spelen. Er wachten ons spannende debatten. Mochten we hier met elkaar uitkomen, dan moeten we er wel rekening mee houden dat er veel verandert. Zeker niet iedere schoonheidsspecialist aangesloten bij ANBOS zal bevoegd blijven deze behandeling te mogen uitvoeren. Ook kan de nieuwe wet gaan inhouden dat bepaalde apparatuur niet meer door de schoonheidsspecialist gebruikt mag worden.’  


Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.