Menu

Regeerakkoord: voorstellen MKB

maandag 16 oktober 2017

Wat betekent het regeerakkoord voor het midden- en kleinbedrijf, en in het bijzonder voor instituten voor schoonheidsverzorging met personeel? We zetten de belangrijkste voorstellen voor je op een rij.

Regeerakkoord: voorstellen MKB

Wijziging belastingstelsel

  • Vanaf 2019 krijgen we twee in plaats van vier belastingschijven: 36,93% over de eerste € 68.800; daarboven geldt een toptarief van 49,5%
  • Vanaf 2020 wordt het tarief voor aftrekposten afgebouwd naar het nieuwe basistarief van 36,93%; dit kan bijvoorbeeld een  lagere hypotheekrenteaftrek betekenen.

Verlaging vennootschapsbelasting (o.a. voor BV)

  • De tarieven vennootschapsbelasting gaan vanaf 2019 in stappen omlaag. Vanaf 2021 geldt voor winsten tot € 200.00 een tarief van 16%. Het meerdere is belast met 21%.
  • De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt tot 100% van de WOZ-waarde (op dit moment mag u nog tot 50% van de WOZ-waarde afschrijven).
  • De voorwaartse verliesrekening (verliezen verrekenen met winsten in de komende negen jaar) gaat terug naar zes jaar.

Versoepeling ontslagrecht

  • Als de wettelijke gronden voor ontslag niet voldoen, kunnen ondernemers via de rechter een beëindiging van het arbeidscontract aanvragen.

Wijzigingen voor klein MKB (minder dan 25 man personeel)

  • Bedrijven met minder dan 25 werknemers kunnen, als een werknemer wordt ontslagen en de onderneming de transitievergoeding niet kan voldoen, aanspraak maken op een overbruggingsregeling.
  • Zij zijn voortaan slechts een jaar verplicht om loon door te betalen voor ziek personeel. Zij moeten wel een kleine premie betalen om ervoor te zorgen dat het UWV de kosten voor de loondoorbetaling van het tweede jaar deels kan financieren. De werknemer behoudt zijn aanspraak op een ontslagvergoeding.
Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.