Menu

Regeerakkoord: veranderingen ZZPers

maandag 16 oktober 2017

Wat betekenen de voorstellen in het regeerakkoord voor de zelfstandige schoonheidsspecialist zonder personeel? We noemen de belangrijkste zaken.

Regeerakkoord: veranderingen ZZPers

Wijziging belastingstelsel

 • Vanaf 2019 krijgen we twee in plaats van vier belastingschijven: 36,93% over de eerste € 68.800; daarboven geldt een toptarief van 49,5%
 • Vanaf 2020 wordt het tarief voor aftrekposten afgebouwd naar het nieuwe basistarief van 36,93%; dit kan bijvoorbeeld een  lagere hypotheekrenteaftrek betekenen.

Lagere zelfstandigenaftrek

In 2017 is de zelfstandigenaftrek € 7.280. De komende vier jaar gaat de aftrek met 3% omlaag. Dit betekent dat je over een groter bedrag vanuit de omzet belasting moet betalen, en dat je minder inkomsten kunt halen uit de normale omzet.

Nieuwe wet vervangt wet DBA

 • De handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) was al opgeschort. Er komt nu een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid voorkomt en opdrachtgevers van echte zelfstandigen zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Onder de nieuwe wet hoef je niet meer te werken met een modelovereenkomst.
 • Men gaat proberen om zelfstandig ondernemerschap toe te voegen in het Nederlandse wetboek via de invoering van de ondernemersovereenkomst.
 • De nieuwe wet deelt zzp'ers in drie groepen in.
  1. laag tarief: arbeidsovereenkomst.
   Voor zzp'ers die een laag tarief (circa 15-18 euro per uur) combineren met een langere duur van de overeenkomst (3 maanden of langer), of met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst.
  2. middentarief: opdrachtgeversverklaring.
   Opdrachtgevers kunnen in de toekomst een verklaring aanvragen via het invullen van een webmodule, zodat zij vooraf zekerheid hebben van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (mits naar waarheid ingevuld). Daarin worden punten vastgelegd over o.a. loon, gezag en persoonlijke arbeid.
  3. hoog tarief: opt-out.
   Als de zzp'er een hoog tarief (circa 75 euro of hoger) hanteert in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (minder dan een jaar), of met het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten, kan zij kiezen voor een opt-out voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.
 • Er komt geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers.

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.