Menu

RIVM-rapport onnodig negatief over risico IPL/laserbehandeling door schoonheidsspecialisten

dinsdag 26 september 2017

Demissionair minister van VWS Schippers stuurde vandaag het tweede RIVM-rapport over laseren zonder advies naar de Tweede Kamer. Het RIVM-rapport beweert dat het niet mogelijk is om veilige grenswaarden vast te stellen voor behandelingen met IPL/laser. Volgens het rapport Licht op de zaak door Sentix is het wel degelijk mogelijk om veilige waarden te bepalen. ANBOS is verontwaardigd dat het RIVM deze conclusie naast zich neerlegt en gaat met spoed in overleg met politici en ambtenaren.

RIVM-rapport onnodig negatief over risico IPL/laserbehandeling door schoonheidsspecialisten

Voorzitter Kees Hoogendijk van ANBOS: “Dit advies is niet proportioneel. Het Sentix-rapport Licht op de zaak heeft aangetoond dat gekwalificeerde schoonheidsspecialisten onder voorwaarden uitstekend veilige behandelingen kunnen uitvoeren met deze apparatuur. Zo blijkt dat er wel degelijk maximale waarden aan te geven zijn, en is er geen wijziging van de huidcelstructuur bij IPL/Laser. Laat staan dat die vergelijkbaar is met snijden en prikken.”

Borging veiligheid consument
ANBOS zet zich in voor vakmanschap en zelfregulering. ANBOS-leden met de specialisatie IPL/laser worden iedere drie jaar opgeroepen voor een verplichte nascholing. Er is een richtsnoer Ontharingstechnieken dat beschrijft hoe de ondernemer moet werken om te voldoen aan eisen van hygiëne, veiligheid, arbeidsomstandigheden en juiste voorlichting aan de klant. Bovendien voldoen ANBOS-leden aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is een systeem van waarborgen ingericht waarbinnen de bevoegde en bekwame schoonheidsspecialist op een veilige manier kan werken met IPL- of laserapparatuur. Het is niet nodig om deze behandeling, waarvan er probleemloos vele gegeven worden ieder jaar, voortaan alleen te laten uitvoeren door BIG-geregistreerde zorgverleners.

Leveranciersplatform apparatuur
ANBOS heeft het initiatief genomen om met een aantal leveranciers uit te werken, welke apparatuur echt veilig is en welke grenswaarden daarvoor gelden. Daarnaast vindt ANBOS dat er verscherpt overheidstoezicht moet komen op apparatuur.

Schade: 58 miljoen euro
Als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies van het RIVM-rapport overneemt, lijden Nederlandse schoonheidsspecialisten gezamenlijk zo’n € 58 miljoen schade door directe omzetderving (€ 35 miljoen), doorlopende leasecontracten (€ 19 miljoen) en afschrijvingskosten (€ 4 miljoen). Sommige ondernemers zullen hun deuren moeten sluiten, hoewel zij deze behandelingen al jaren zonder klachten van consumenten doen.

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.