Menu

Voortgang dossier IPL/laser: standpunt nieuwe minister; ANBOS blijft werken aan zorgvuldige besluitvorming

dinsdag 19 december 2017

Maandag 18 december heeft minister Bruins van VWS zijn beleidsreactie bij het tweede RIVM-rapport Energy Based Devices naar de Tweede Kamer gestuurd. Zijn standpunt wijkt niet af van zijn voorganger en het laatste rapport van het RIVM: • IPL/laser wordt, als de voorgestelde wetswijziging wordt aangenomen, een voorbehouden handeling wet BIG • andere behandelingen met Energy Based Devices (EBD’s) blijven buiten schot

Voortgang dossier IPL/laser: standpunt nieuwe minister; ANBOS blijft werken aan zorgvuldige besluitvorming

Reactie ANBOS
ANBOS onderschrijft het belang van consumentveiligheid en de conclusie dat er voor veilige toepassing van laser en aanverwante technieken veel deskundigheid nodig is. Waarin we met de minister van mening verschillen is de vraag of uitsluitend BIG-beroepsbeoefenaren in staat zijn om de huid goed te beoordelen en de apparatuur correct in te stellen en toe te passen. ANBOS blijft pleiten voor een combinatie van bekwaam vakmanschap en zelfregulering.

We waarderen het dat de minister in zijn brief ook schrijft dat het niet zijn bedoeling is om andere behandelingen met EBDs onder de wet BIG te plaatsen, omdat hij dat disproportioneel zou vinden.

Naast de formele weg via politiek en wetgeving vindt ANBOS het belangrijk om ook op de werkvloer te zoeken naar oplossingen met andere partijen die eveneens werken met IPL/laser-apparatuur. Enkele weken geleden heeft ANBOS daarom het initiatief genomen om in het nieuwe jaar een bijeenkomst te organiseren met deze partijen. We geloven in de kracht van samenwerking en overleg om te komen tot oplossingen die realistisch en aanvaardbaar zijn.

Acties ANBOS
ANBOS staat voor kwaliteit en wil het verschil tussen vakvrouwen en beunhazen zichtbaar maken. Daarom pleiten wij er al lang voor[1] om, onder de juiste voorwaarden, een selecte groep goed opgeleide en geregistreerde schoonheidsspecialisten toestemming te geven om zelfstandig te blijven werken met IPL- en laserapparatuur. Die voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

In het gedeelte van de brief over de ‘verlengde arm’-constructie geeft de minister aan dat in opdracht de IPL- of laserbehandeling mag worden uitgevoerd, mits de behandelaar beschikt over voldoende bekwaamheid. Wij zullen in de eerder genoemde bijeenkomst met andere partijen afstemmen wat werkbare criteria zijn voor ‘voldoende bekwaamheid’, zodat we een concreet voorstel kunnen doen aan de minister.

Zorgvuldige besluitvorming
De belangen die op het spel staan, zowel het waarborgen van de consumentveiligheid als de grote bedrijfseconomische belangen van schoonheidsspecialisten, vragen om zorgvuldigheid in de besluitvorming.

ANBOS zal een brief sturen in reactie op dit nieuws om de minister, ambtenaren en Kamerleden goed te informeren. Daarnaast gaan we, zoals eerder genoemd, het gesprek aan met andere partijen op de werkvloer. Om recht te doen aan de beroepsgroep schoonheidsverzorging die al jaren op verantwoorde wijze ontharingsbehandelingen uitvoert met IPL- of laserapparatuur, bestaat ons voorstel aan de minister uit de volgende onderdelen:

  • Laat inderdaad het laseren bij wet voorbehouden zijn aan BIG-geregistreerde artsen en huidtherapeuten
  • Neem aanvullend een Algemene Maatregel van Bestuur die vaststelt dat ook de bekwame schoonheidsspecialisten zulke behandelingen mogen doen, mits ze adequaat zijn opgeleid, in het bezit zijn van goede apparatuur, en ze zich beperken tot vooraf duidelijk vastgestelde behandelingen
  • Zorg voor een overgangsperiode om de eerste twee maatregelen soepel te kunnen invoeren
  • Maak duidelijk wat de voorwaarden zijn voor de ‘verlengde arm’-constructie

[1] Zie bijvoorbeeld onze beleidsnota ‘In vertrouwde handen’ ( http://bit.ly/2BGppd7 ).

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.