Menu

Veelgestelde vragen ontwikkelingen HBO-opleiding

Als bestuur houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Een aantal veelgestelde vragen (met bijbehorende antwoorden) hebben we al voor jullie opgeschreven. Als er vragen worden gesteld waarop we nog niet direct een antwoord hebben, inventariseren we deze intern en krijg je later antwoord. Deze vragen en antwoorden worden ook toegevoegd aan de lijst met veelgestelde vragen op deze pagina.

Veelgestelde vragen

a)       Wat is er precies aan de hand?

Zie het bericht van het bestuur. Heel kort samengevat: er dreigt een financieel probleem voor ANBOS doordat we (nog) niet voldoen aan de voorwaarden die het Centrum voor Arbeidseconomie heeft gesteld aan de subsidie voor de ontwikkeling van de HBO bacheloropleiding schoonheidsverzorging. Het bestuur is volop in gesprek met alle partijen om het achterliggende probleem op te lossen. Er is een overbruggingskrediet aangevraagd bij de bank, om te zorgen dat we onze rekeningen kunnen blijven betalen.

b)      Hoe ernstig is de situatie?

Op korte termijn staat ANBOS voor een grote financiële uitdaging waarvoor we de hulp van de bank nodig hebben. Op langere termijn kunnen we de eventuele  financiële tegenslag goed opvangen. Het korte-termijnprobleem gaat over cash (geld op de rekening). Dat verandert in de loop van het jaar: vanaf januari komt er contributie binnen, waardoor het saldo op de rekening weer oploopt. We weten welke vaste kosten we hebben en welke uitgaven wanneer begroot zijn. Daardoor weten we ook, dat we op langere termijn gewoon onze rekeningen kunnen blijven betalen en dat dus het voortbestaan van ANBOS niet op het spel staat.

c)       Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

Die vraag heeft het bestuur zichzelf ook gesteld. Er is een onderzoek bezig om een terugblik te schrijven die antwoord geeft op deze vraag. Daarin wordt de gehele ontwikkelingsperiode van ruim zes jaar meegenomen. Zodra het onderzoek is afgerond, voegen we de terugblik toe aan de pagina met de veelgestelde vragen.

d)      Wie is/zijn er verantwoordelijk voor dit debacle?

Het bestuur van ANBOS is formeel verantwoordelijk voor de genomen beslissingen en gemaakte keuzes.

e)      Hoe gaat ANBOS dit probleem oplossen?

Door intensief overleg met de betrokken partijen (LOI, CvAE). En door tijdelijk een overbruggingskrediet af te sluiten bij de bank.

f)        Gaat de contributie omhoog?

Nee.

g)       Wordt er minder georganiseerd voor de leden?

Over het gehele jaar 2018 niet. We moeten in het begin van 2018 wel snijden in de begrote kosten. Het bestuur heeft daarom besloten om de drie geplande voorjaarsbijeenkomsten in februari te schrappen. Daarvoor in de plaats komt er waarschijnlijk één voorjaarsbijeenkomst in april of mei. Je wordt daarover nog geïnformeerd zodra er een datum en locatie is gevonden.

h)      Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat ANBOS failliet gaat?

Een tijdelijk overbruggingskrediet van de bank zorgt ervoor dat we onze rekeningen kunnen blijven betalen.

i)        Is het krediet bij de bank echt een tijdelijke overbruggingsmaatregel? Of is er een structureel financieel probleem?

We gaan er op dit moment vanuit dat het probleem met de accreditatie wordt opgelost en dat we subsidie zullen ontvangen van het CvAE. Als dat zo is, is er geen structureel financieel probleem.

j)        Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt bij een groot en duur project?

Ook dat is een vraag die het bestuur aan het onderzoeken is.

k)       Wat betekent dit voor de HBO-opleiding? Gaat die nog wel van start? Wanneer?

In principe verandert er niets voor de HBO-opleiding. Die gaat van start na een positief advies over accreditatie.

l)        Waarom gaat de HBO-opleiding nog door, kan dit niet teruggedraaid worden?/ Is dit allemaal nodig geweest, waarom moest de HBO-opleiding er nou zo nodig komen?

De opleiding is ontwikkeld omdat ANBOS een duidelijke vraag zag bij haar leden naar verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden, bovenop een mbo4-niveau. Er is behoefte aan schoonheidsspecialisten die goed kunnen samenwerken met artsen en verwijzers in de nuldelijnszorg. En klanten van schoonheidsspecialisten vragen ook steeds specifiekere adviezen. ANBOS vindt de hbo-opleiding nog steeds van groot belang.

m)    Wat betekent dit voor de samenwerking met LOI?

We blijven inhoudelijk en praktisch samenwerken voor de HBO-opleiding.

n)      Heeft ANBOS een verdienmodel afgesproken met LOI voor de HBO-opleiding?

We zijn in goed vertrouwen de samenwerking aangegaan. We waren blij dat we een nieuwe partner hadden gevonden met wie we de HBO-opleiding schoonheidsverzorging konden neerzetten, nadat NCOI in een laat stadium was afgehaakt. Achteraf bekeken, waren we als bestuur misschien wat te naïef en hadden we de overeenkomst kritischer moeten bespreken met elkaar.

o)      Waarom horen we hier nu pas iets over?

Het heeft enige tijd geduurd voordat de aard en omvang van het probleem duidelijk werd. En we wilden eerst in relatieve rust kunnen bespreken met alle betrokken partijen, hoe we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Inmiddels weten we voldoende om jullie te kunnen inlichten, en om jullie op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen over dit onderwerp.

p)      Ik was al ontevreden over ANBOS, en nu helemaal. Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Ja, dat kan echter alleen schriftelijk (per e-mail) naar ledenadministratie@anbos.nl, voor 22 december 2017.

q)      Ik ben ongerust/boos. Hoe en aan wie kan ik mijn vragen stellen, of mijn zorgen/boosheid delen?

Je kunt je vragen naar ons mailen via communicatie@anbos.nl. Je kunt ook bellen naar de informatielijn (0348-748 200).

r)       Ik maak mij zorgen, wat kan ik als ANBOS lid doen? Immers samen staan we sterk!

Dat jij je zorgen maakt dat begrijpen we, maar we zijn al jaren een sterk team en nu met onze nieuwe voorzitter en de rest van het bestuur zullen we onze schouders er nog meer onder zetten om er alles aan te doen om deze kwestie in goede banen te leiden. We zijn al 6 jaar bezig om de HBO-opleiding te realiseren en we gaan nog steeds voor een goede afloop. Ook voor ons bestaan als ANBOS. Samen met onze leden die net zo positief willen blijven komen we er zeker!

Kijk voor de gehele situatieschets op 'Ontwikkelingen HBO-Bacheloropleiding'

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.