Menu

De Wkkgz

Ben je schoonheidsspecialist en zorgverlener volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg: de Wkkgz? Dan heb je te maken met bepaalde wettelijke verplichtingen. Doe de zelfcheck om te kijken of jij je zaakjes goed op orde hebt!

De Wkkgz

Ben je schoonheidsspecialist en zorgaanbieder volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Dan ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een onafhankelijke Geschillencommissie . Ook moet je een onafhankelijke klachtenfunctionaris  beschikbaar hebben. Aan deze twee verplichtingen voldoe je automatisch als je ANBOS-lid bent. Dat is één van de vele voordelen van het ANBOS-lidmaatschap.

Sluit je aan bij ANBOS

Daarnaast moet je je ook houden aan bepaalde procedures voor kwaliteit en veiligheid. Leden kunnen daarvoor gebruik maken van ANBOS richtsnoer Wkkgz.

Waar moet je aan voldoen volgens de Wkkgz?

Kun jij onderstaande vragen met ' ja' beantwoorden? 

 1. Heb je een interne procedure voor het registreren van incidenten
  ☐ Ja ☐ Nee
 2. Weet je wat je moet doen als er iets niet goed is gegaan? Bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens de behandeling?
  ☐ Ja ☐ Nee
 3. Heb je een onafhankelijk klachtenfunctionaris aangesteld die gratis is voor jouw klanten?
  ☐ Ja ☐ Nee
 4. Ben je aangesloten bij een door de minister erkende geschilleninstantie?
  ☐ Ja ☐ Nee
 5. Kun je aantonen dat je het arbeidsverleden van je medewerkers hebt gecontroleerd, voordat zij in dienst traden?
  ☐ Ja ☐ Nee
 6. Wist je dat je bij ontslag van een medewerker ernstig disfunctioneren, verplicht bent dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  ☐ Ja ☐ Nee

Dit zijn zomaar wat zaken die je volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg geregeld moet hebben. Ben je aangesloten bij ANBOS? Dan ondersteunen wij jou hierbij. Gebruik het handige richtsnoer Wkkgz om te kijken of je je zaken goed op orde hebt. Ben je ANBOS-lid? Dan voldoe je automatisch aan een deel van deze verplichtingen

Waarom is de Wkkgz zo belangrijk?

De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over zorg. Dit staat in de Wkkgz. Deze wet is erop gericht om consumenten een sterkere positie te geven en klachten beter en sneller aan te pakken. 

Naar verwachting wordt medio 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. Onderdeel van deze wet is een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders. Val je onder de Wkkgz? Dan ben je zorgaanbieder en val je straks ook onder de Wtza. Door de Wtza-meldplicht kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter en sneller de kwaliteit van (nieuwe) zorgaanbieders controleren, beoordelen en vaststellen. 

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.