Menu

HBO opleiding

Het is lang stil geweest rondom de ontwikkeling van de HBO-opleiding schoonheidsverzorging. We hebben veel van je geduld gevraagd. Achter de schermen is er keihard aan gewerkt, sinds november 2016 samen met LOI Hogeschool als nieuwe partner. Eind juli 2017 is dit de stand van zaken.

HBO opleiding

Behoeftepeiling HBO Schoonheidsverzorging
Van Es Marketing Services heeft dit voorjaar onderzocht of een hbo-opleiding aansluit bij de wensen en behoeften van schoonheidsspecialisten. Er is online een vragenlijst uitgezet onder schoonheidsspecialisten met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, die schoonheidsverzorging als hoofdactiviteit opgeven. Zij gaven aan dat klanten met steeds complexere vragen komen, en dat ze vaker huidaandoeningen opmerken. 79% vindt het belangrijk dat in de branche meer personen een hoger opleidingsniveau (hbo) hebben, vooral voor de erkenning van het vak en kwaliteitsbewaking. Een deel noemt ook dat behandelingen technischer en ingewikkelder worden, of de wens om dienstbaar te zijn aan huisartsen en medisch specialisten. Preventie en vroegsignalering van huidaandoeningen, goede samenwerking met (para)medici, meer kennis over werkzame stoffen… er werden veel verschillende onderwerpen genoemd. De antwoorden zijn gebruikt om het leerplan voor de opleiding aan te scherpen.

Inhoud opleiding
In nauwe samenwerking met de beroepenveldcommissie van ANBOS en de validatiecommissie  is het profiel en het curriculum (aanbod van leerstof) vastgesteld. Dat is klaar. Voor een aantal modules in de jaren na de propedeuse wordt op dit moment door experts uit het beroepenveld de laatste hand gelegd aan de lesstof (het lesmateriaal). Op verzoek van LOI Hogeschool kunnen we de inhoud (welke modules zijn er) pas met je delen nadat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) groen licht heeft gegeven voor de accreditatie.

Naam opleiding
De opleiding heeft de naam gekregen: HBO Beauty & Skincare (B&S).

Accreditatie
Beauty & Skincare is een nieuwe HBO-opleiding die moet voldoen aan de regels voor het hoger onderwijs. Dit wordt onderzocht door de NVAO via een toetsingsprocedure nieuwe opleiding. In week 29 is het dossier voor deze procedure naar de NVAO gestuurd. Pas wanneer de accreditatiecommissie een positief besluit heeft genomen over erkenning van deze opleiding als ‘HBO-waardig’, kan de opleiding van start gaan. We hebben helaas geen invloed op de planning van dit proces door NVAO; we moeten afwachten wanneer dit groene licht wordt gegeven.

Instroom, vrijstellingen, rol ANBOS
LOI Hogeschool stelt vast aan welke opleidingseisen je moet voldoen om te mogen instromen in de propedeuse, of vanaf het tweede leerjaar. We weten dat er grote variatie is bij onze leden. ANBOS maakt persona’s: beschrijvingen van veelvoorkomende doelgroepen, variërend van de zeer ervaren schoonheidsspecialiste met VO tot iemand die net MBO4 heeft afgerond. We brengen ook in kaart, in overleg met LOI Hogeschool, hoe we onze leden kunnen helpen bij instroom of vrijstellingen. Ook dit heeft nog tijd nodig.

Aanmelding per 1 september
Op dit moment streeft LOI Hogeschool ernaar om de aanmelding voor de bachelor Beauty & Skincare mogelijk te maken vanaf 1 september a.s. Dan kun je nog niet meteen beginnen met de opleiding. Zoals we eerder schreven, moet NVAO eerst groen licht geven om de opleiding te erkennen als HBO-opleiding (accreditatie).

Wanneer vertellen we je meer?
Op deze pagina hebben we je verteld wat we nu weten en kunnen vertellen. We snappen dat je misschien nog veel meer vragen hebt. Die hopen we later te kunnen beantwoorden. Er moet nog een aantal belangrijke stappen worden gezet de komende weken, waarvan de accreditatie de belangrijkste is. In de week van 21 augustus overleggen we met LOI Hogeschool over het communicatie- en marketingplan voor de opleiding. We hopen je daarna meer duidelijkheid te kunnen geven over instroomeisen, vrijstellingen en dergelijke. En als er eerder iets te melden is, hoor je natuurlijk ook van ons.

 

 

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.