Menu

Nascholing Elektrisch Ontharen / Ontharingstechnieken

Vraag & Antwoord

Schoonheidsspecialisten die naast elektrisch ontharen tevens ontharingstechnieken bij ANBOS geregistreerd hebben, hadden eerder vrijstelling voor de nascholingen van elektrisch ontharen als zij de nascholingen voor ontharingstechnieken volgden.

Gelet op de discussie in de politiek, en de onzekerheid over de toekomst van IPL/laser voor schoonheidsverzorging, heeft ANBOS al geruime tijd niet meer nageschoold voor ontharingstechnieken.
Wij moeten echter wel blijven voldoen aan onze nascholingeisen, om zo ook richting politiek en (zorg)verzekeraars het goede signaal af te geven.

Schoonheidsspecialisten die elektrisch ontharen als aparte specialisatie willen behouden dienen dan ook gehoor te geven aan de oproep voor de nascholing Elektrisch Ontharen. Heb je vragen hierover, lees dan hieronder de veel gestelde vragen met bijhorend antwoord.

1) Vervalt mijn specialisatie ontharingstechnieken als ik niet naar de nascholing voor elektrisch ontharen kom?
Nee.

2) Als ik mijn specialisatie Elektrisch Ontharen stopzet, vervalt dan mijn specialisatie ontharingstechnieken ook?
Nee.

3) Als er weer voor ontharingstechnieken zal worden nageschoold, geldt dit dan tevens ook voor elektrisch ontharen?
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de situatie rondom IPL/Laser er in de toekomst uit gaat zien. Aan de hand van nieuwe eisen wordt er gekeken hoe hiermee om te gaan. De registratie van de specialisatie Elektrisch Ontharen staat hier los van en dient dan ook apart nageschoold te worden.

Als er in de toekomst nageschoold wordt voor Ontharingstechnieken, dan zal de inhoud van die nascholing ook echt gericht zijn op de toepassingen van IPL/laser, en niet meer met de nadruk op Elektrisch
Ontharen. Daarom is het ook goed als we beide specialisaties los van elkaar zien en nascholen op de specifieke vak inhoud.

4) Ik doe helemaal niets met elektrisch ontharen, maar alles met IPL of laser?
Dan kunt u overwegen om de registratie van elektrisch ontharen stop te zetten.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.