Menu

Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten in Nederland wordt najaar 2020 geopend. Dit register wordt ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke stichting onder de naam SKIN (Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland). Doel van het SKIN-register is het zichtbaar maken van de kwaliteit binnen de beroepsgroep, met name bij de consument. Vanaf 1 oktober is het mogelijk je als schoonheidsspecialist aan te melden bij het register. Een nieuwe ontwikkeling zoals deze brengt natuurlijk vragen met zich mee. Deze pagina wordt voortdurend geupdate met de meest actuele informatie.

Kwaliteitsregister

 • Wat is een Kwaliteitsregister? 
  Een Kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) is een register van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen.  

 • Waarom heeft ANBOS het initiatief genomen tot een Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten? 
  Voor diverse beroepen in en rond de zorg zijn de afgelopen jaren Kwaliteitsregisters in het leven geroepen. Verzekeraars en overheid willen duidelijkheid over wat ‘kwaliteit’ in onze branche betekent. Daarom breidt deze ontwikkeling zich nu ook uit naar deze branche.
  In Nederland kan iedereen – door het ontbreken van de vestigingswet – zich schoonheidsspecialist noemen. Het is belangrijk dat klanten én externen kunnen zien wie (op persoonlijk niveau!) aan de juiste eisen en kwalificaties voldoet. Een Kwaliteitsregister maakt dit zichtbaar. 

 • Valt het Kwaliteitsregister ook onder ANBOS? 
  Nee, het Kwaliteitsregister wordt ondergebracht in een aparte stichting; Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland, afgekort als SKIN. Daarmee wordt het register onafhankelijk binnen de branche gepositioneerd. 

 • Wat is het verschil met een lidmaatschap bij ANBOS?
  Een schoonheidsspecialist komt met eigen naam in het Kwaliteitsregister. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Dit is anders ten opzichte van het ANBOS lidmaatschap, waarbij vermelding is gebaseerd op de salon. Consumenten kunnen dit register raadplegen. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten.
  Daarnaast zijn de kerntaken van de stichting en ANBOS daadwerkelijk anders, zo gaat het bij de stichting over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing, maar heeft ANBOS vooral belangenbehartiging als voornaamste kerntaak. Contacten met de overheid, verzekeraars maar ook communicatie richting de consument worden vanuit ANBOS vormgegeven.
 • Hoe ziet deze nieuwe stichting eruit? 
  De nieuwe stichting heeft natuurlijk een bestuur maar ook accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt de accreditatieaanvragen van aanbieders van scholing. De gehele stichting wordt ondersteund door een kantoorteam, ook dit team staat compleet los van ANBOS. Omdat ANBOS echter het initiatief heeft genomen tot de oprichting van dit register zal er in de beginfase een nauwe samenwerking zijn. 

 • Hoe streng zijn de eisen?  
  Wie is opgeleid als schoonheidsspecialist en zich gemotiveerd en serieus met het vak bezighoudt, is het Kwaliteitsregister een erkenning voor wat je al doet. Veel schoonheidsspecialisten volgen al veel scholing en promoten dit ook bij hun eventuele medewerkers. Door middel van het register kun je dit juist goed zichtbaar maken.  
  ANBOS helpt haar leden om de stap naar het Kwaliteitsregister te kunnen maken, maar het is niet verplicht je te registreren. Het lidmaatschap van ANBOS staat naast een registratie in het register.   

 • Brengt dit extra kosten met zich mee? 
  Een registratie in het Kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van ANBOS. Er zijn dus extra kosten verbonden aan een deelname in het register. ANBOS leden ontvangen een korting op hun deelname.  

 • Leden kunnen meedenken, maar op welke manier? 
  Er is een grote groep leden die gezamenlijk de ‘denktank voor het kwaliteitsregister’ vormen. Zo’n 30 leden nemen hieraan deel. We hebben deze groep betrokken bij diverse onderdelen in het project; de keuze van de naam van de nieuwe stichting, de huisstijl maar ook de diverse pakketten aan voorwaarden voor schoonheidsspecialisten en aanbieders van scholing.  
  Wil je ook meedenken? Laat het ons weten via kwaliteitsregister@anbos.nl 

 • Hoeveel scholing moet ik dan volgen? 
  Er wordt op dit moment gekeken hoeveel scholing er gevolgd dient te worden. Dit zal worden uitgedrukt in ‘accreditatiepunten’, waarbij 1 punt staat voor 1 uur. Dat kan uiteraard weer verschillende vormen hebben; contactuur, maar ook zelfstudie. 
  De ‘registratieperiode’ staat al wel vast op drie jaar. Dat wil zeggen dat er voor 3 jaar een aantal punten wordt afgesproken dat je dient te behalen. Zelf mag je deze punten dan verdelen over de drie jaar. Volg je een grotere scholing in het begin, dan hoef je de volgende jaren wat minder punten te verzamelen.  

 • Maakt het nog uit op welk gebied ik scholing volg? 
  Ja, in het voorwaardenpakket wordt meegenomen op welke gebieden scholing gevolgd dient te worden. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen de volgende categorieën of domeinen;  
  Vakinhoud en professionalisering 
  - Beroepsethiek en veiligheid 
  - Organisatie en ondernemerschap 
  - Ontmoeten en verbinden 

 • Mag ik ook scholing indienen die niet vooraf geaccrediteerd is? 
  Zeker, je mag ook scholingen indienen die niet vooraf geaccrediteerd is. Een bepaald aantal punten van het totaal mag je voldoen met ‘niet geaccrediteerde scholing’.  

 • Wanneer start het register? 
  Per 1 oktober kunnen schoonheidsspecialisten zich registreren in het register. Scholingsaanbieders kunnen al per 1 juli terecht om hun scholing voor accreditatie aan te melden. 

 

Meer vragen? 
Wij begrijpen heel goed dat een nieuwe ontwikkeling als deze heel veel vragen met zich mee brengt. We brengen leden regelmatig op de hoogte via de SKIN-register nieuwsbrief. Daarnaast wordt er nog volop gewerkt aan de uitvoering en is ook nog niet alles klaar. Heb je een prangende vraag of wil je meedenken met de denktank? Laat ons dit weten via kwaliteitsregister@anbos.nl. We proberen hier zo snel mogelijk op te reageren.  

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.