Menu

SKIN register

SKIN register gaat 1 oktober van start. Doel van het SKIN-register is het zichtbaar maken van de kwaliteit binnen de beroepsgroep. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet. Een nieuwe ontwikkeling zoals deze brengt natuurlijk vragen met zich mee. Deze pagina wordt voortdurend geupdate met de meest actuele informatie.

SKIN register

Veel gestelde vragen n.a.v. het webinar op vrijdag 11 september.

 • Wat is het verschil tussen een SKIN registratie en ANBOS-lidmaatschap?
  Een ANBOS behartigt belangen van ondernemers in de schoonheidsverzorging op ondernemerschap en vak-inhoud. Een lidmaatschap is gebaseerd op de onderneming: de salon. In het SKIN register staan schoonheidsspecialisten met eigen naam geregistreerd. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Consumenten kunnen dit register raadplegen, en op naam zoeken. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten.

  De kerntaken van de stichting SKIN en vereniging ANBOS zijn daadwerkelijk anders. Zo gaat SKIN over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing. Bij ANBOS, de branchevereniging, staat belangenbehartiging van ondernemers in de schoonheidsverzorging centraal.

  ANBOS vertegenwoordigt bijvoorbeeld de branche bij de politiek, (zorg)verzekeraars, pers en andere (politieke) partijen en informeert en ondersteunt de beroepsgroep bij belangrijke issues (denk bijvoorbeeld aan coronacrisis). Als vereniging zorgt ANBOS voor aangesloten leden door automatisch een aantal zaken voor ze te regelen, zoals een aansluiting bij de Geschillencommissie, een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en ondersteuning bij juridische- of ondernemers gerelateerde vraagstukken.

 • Hoe toon ik aan dat ik minimaal 8 uur per week als schoonheidsspecialist werkzaam bent?
  Ben je in loondienst? Dat kan dat bijvoorbeeld via je werkgever met een werkgeversverklaring. Ben je eigen ondernemer of ZZP'er? Dan kun je je boekhouder / accountant vragen of ze een verklaring willen opstellen waaruit blijkt dat je op basis van de administratieve gegevens minimaal 8 uur per week werkzaam bent als schoonheidsspecialist. Dit is de gemakkelijkste manier.

  Er zijn ook andere manieren om dit aan te tonen, zoals bijvoorbeeld een uitdraai van je agenda of je administratie. Raadpleeg je softwareleverancier hoe je zo’n rapportage kunt exporteren. Een derde mogelijkheid is om een kopie van je aangifte inkomstenbelasting te maken, waarbij je uit het onderdeel ‘zelfstandige aftrek’ blijkt dat je tenminste 8 uur per week werkzaam bent geweest. 

 • Kan ik bij mijn SKIN registratie ook mijn specialisaties aanmelden?
  Ja, specialisaties die bij ANBOS geregistreerd staan kunnen ook bij SKIN worden aangemeld. Dit wordt meegenomen in het centrale register. Voor de specialisaties geldt dat er éénmaal in de registratieperiode van 3 jaar een nascholing dient te worden gevolgd, gelijk aan 6 accreditatiepunten. Dit is dezelfde 3-jaarlijkse nascholing als nu al bij ANBOS geldt. De punten die je hiervoor haalt, vallen binnen de 60 totaalpunten.

 • Als ik me niet bij SKIN registreer, maar wel bij ANBOS mijn specialisaties heb geregistreerd, worden mijn behandelingen dan nog wel vergoed bij zorgverzekeraars?
  Ja, op dit moment staan in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars dat de specialisatie bij ANBOS geregistreerd moet staan. Een registratie bij SKIN is op dit moment nog niet verplicht.
 • Wat zijn de kosten voor registratie bij SKIN?
  De kosten voor registratie zijn:
  ANBOS-leden    € 150 (bij aanmelding vóór 1/4/2021)
  ANBOS-leden    € 180 (bij aanmelding na 1/4/2021)
  Niet-leden          € 215
  Registratie is 3 jaar geldig. De kosten voor herregistratie zijn gelijk aan de kosten van registratie in dat betreffende jaar.
 • Ik ben werkgever en ik wil mijn personeel laten registreren. Wat betaal ik dan voor registratie bij SKIN?
  Registratie is op persoonlijke naam. Voor iedere medewerker gelden dus de eigen registratiekosten bij SKIN. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken met je medewerker; betalen ze dit zelf of verzorg je dit als werkgever? Als je de driejaarlijkse kosten als werkgever op je neemt is het goed om dit bijvoorbeeld te verwerken in een studiekostenbeding.

 • Hoe blijf ik in het register?
  Om geregistreerd te blijven verzamel je 60 accreditatiepunten binnen een periode van 3 jaar, waarbij een accreditatiepunt staat voor ongeveer één studie-uur. Er geldt tevens een minimaal aantal punten (10) dat je moet betalen binnen het onderdeel Vakinhoud & professionalisering en ook 10 binnen Ethiek & veiligheid. Zie voor alle specifieke voorwaarden hieromtrent ook het registratiereglement.

 • Met welke scholingen kan ik accreditatie verdienen?
  SKIN register is er voor de schoonheidsspecialisten die al een vakdiploma hebben. De accreditatiepunten kunnen worden verzameld voor scholing die je ná je basisopleiding volgt. De opleiding tot schoonheidsspecialist zelf, of tot vakdiploma’s voor specialisaties vallen níet onder het Kwaliteitsregister.

  Je verdient punten door geaccrediteerde scholingen te volgen die in het SKIN scholingsagenda staan. Staat jouw scholingsaanbieder er niet in, dan kun je hen verwijzen naar SKINregister.nl zodat de scholingsaanbieder accreditatie kan aanvragen.

  Daarnaast kun je ook punten verdienen met overige activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering of scholingen die niet geaccrediteerd zijn. De voorwaarden hiervoor staan vanaf 1 oktober op www.skinregister.nl. Een aantal voorbeelden:
  - Begeleiden stagiaires en indienen van een reflectieverslag
  - Het schrijven van een artikel voor vakblad
  - Het schrijven van een online blog of maken online video
  - Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
  - Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/ incl. gastspreker)
  - (Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
  - Intervisiebijeenkomst

 • Voor 1 oktober heb ik al veel trainingen en cursussen gevolgd. Kan ik deze al meenemen of indienen bij SKIN?
  Ja, er is een bonusregeling opgenomen in het SKIN reglement. Als je je inschrijft tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 kun je voor maximaal 10 punten leeractiviteiten indienen die je hebt opgebouwd tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.  Deze vallen dan onder het onderdeel niet geaccrediteerde scholing en overige activiteiten. Nascholingen bij ANBOS vallen buiten deze bonusregeling. Binnen de periode van 3 jaar zul je vanuit ANBOS, net als altijd, een oproep krijgen voor nascholing waar je de accreditatiepunten wel van kunt opvoeren.

 • Worden alle ANBOS opleidingen/workshops geaccrediteerd?
  Alle activiteiten van de ANBOS Academy (nascholingen en workshops) worden ter accreditatie aangeboden bij SKIN. Ze doorlopen hetzelfde programma als alle andere scholingen. Voor nascholingen geldt dat ze allemaal worden aangeboden voor 6 accreditatiepunten en binnen het domein Vakinhoud & professionalisering, check voor workshops en andere activiteiten altijd de scholingsagenda bij www.skinregister.nl.

Veelgestelde vragen over de achtergrond van SKIN

 • Wat is een Kwaliteitsregister? 
  Een Kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) is een register van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen.  

 • Waarom heeft ANBOS het initiatief genomen voor SKIN register? 
  Voor diverse beroepen in en rond de zorg zijn de afgelopen jaren Kwaliteitsregisters in het leven geroepen. Verzekeraars en overheid willen duidelijkheid over wat ‘kwaliteit’ in onze branche betekent. Daarom breidt deze ontwikkeling zich nu ook uit naar deze branche.
  In Nederland kan iedereen – door het ontbreken van de vestigingswet – zich schoonheidsspecialist noemen. Het is belangrijk dat klanten én externen kunnen zien wie (op persoonlijk niveau!) aan de juiste eisen en kwalificaties voldoet. Een Kwaliteitsregister maakt dit zichtbaar. 

 • Valt SKIN ook onder ANBOS? 
  Nee, SKIN is ondergebracht in een aparte stichting; Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland. Daarmee wordt het register onafhankelijk binnen de branche gepositioneerd. 

 • Wat is het verschil met een lidmaatschap bij ANBOS?
  Een schoonheidsspecialist komt met eigen naam in SKIN register. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Dit is anders ten opzichte van het ANBOS lidmaatschap, waarbij vermelding is gebaseerd op de salon. Consumenten kunnen dit register raadplegen. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten.
  Daarnaast zijn de kerntaken van de stichting en ANBOS daadwerkelijk anders, zo gaat het bij de stichting over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing, maar heeft ANBOS vooral belangenbehartiging als voornaamste kerntaak. Contacten met de overheid, verzekeraars maar ook communicatie richting de consument worden vanuit ANBOS vormgegeven.
 • Hoe ziet deze nieuwe stichting SKIN eruit? 
  De nieuwe stichting heeft natuurlijk een bestuur maar ook accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt de accreditatieaanvragen van aanbieders van scholing. De gehele stichting wordt ondersteund door een kantoorteam, ook dit team staat compleet los van ANBOS. Omdat ANBOS echter het initiatief heeft genomen tot de oprichting van dit register zal er in de beginfase een nauwe samenwerking zijn. 

 • Hoe streng zijn de eisen?  
  Wie is opgeleid als schoonheidsspecialist en zich gemotiveerd en serieus met het vak bezighoudt, is het Kwaliteitsregister een erkenning voor wat je al doet. Veel schoonheidsspecialisten volgen al veel scholing en promoten dit ook bij hun eventuele medewerkers. Door middel van het register kun je dit juist goed zichtbaar maken.  
  ANBOS helpt haar leden om de stap naar het Kwaliteitsregister te kunnen maken, maar het is niet verplicht je te registreren. Het lidmaatschap van ANBOS staat naast een registratie in het register.   

 • Brengt dit extra kosten met zich mee? 
  Een registratie in het Kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van ANBOS. Er zijn dus extra kosten verbonden aan een deelname in het register. ANBOS leden ontvangen een korting op hun deelname.  

 • Leden kunnen meedenken, maar op welke manier? 
  Er is een grote groep leden die gezamenlijk de ‘denktank voor het kwaliteitsregister’ vormen. Zo’n 30 leden nemen hieraan deel. We hebben deze groep betrokken bij diverse onderdelen in het project; de keuze van de naam van de nieuwe stichting, de huisstijl maar ook de diverse pakketten aan voorwaarden voor schoonheidsspecialisten en aanbieders van scholing.  
  Wil je ook meedenken? Laat het ons weten via kwaliteitsregister@anbos.nl 

 • Hoeveel scholing moet ik dan volgen? 
  Er wordt op dit moment gekeken hoeveel scholing er gevolgd dient te worden. Dit zal worden uitgedrukt in ‘accreditatiepunten’, waarbij 1 punt staat voor 1 uur. Dat kan uiteraard weer verschillende vormen hebben; contactuur, maar ook zelfstudie. 
  De ‘registratieperiode’ staat al wel vast op drie jaar. Dat wil zeggen dat er voor 3 jaar een aantal punten wordt afgesproken dat je dient te behalen. Zelf mag je deze punten dan verdelen over de drie jaar. Volg je een grotere scholing in het begin, dan hoef je de volgende jaren wat minder punten te verzamelen.  

 • Maakt het nog uit op welk gebied ik scholing volg? 
  Ja, in het voorwaardenpakket wordt meegenomen op welke gebieden scholing gevolgd dient te worden. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen de volgende categorieën of domeinen;  
  Vakinhoud en professionalisering 
  - Beroepsethiek en veiligheid 
  - Organisatie en ondernemerschap 
  - Ontmoeten en verbinden 

 • Mag ik ook scholing indienen die niet vooraf geaccrediteerd is? 
  Zeker, je mag ook scholingen indienen die niet vooraf geaccrediteerd is. Een bepaald aantal punten van het totaal mag je voldoen met ‘niet geaccrediteerde scholing’.  

 • Wanneer start het register? 
  Per 1 oktober kunnen schoonheidsspecialisten zich registreren in het register. Scholingsaanbieders kunnen al per 1 juli terecht om hun scholing voor accreditatie aan te melden. 

 

Mer vragen? 
Wij begrijpen heel goed dat een nieuwe ontwikkeling als deze heel veel vragen met zich mee brengt. We brengen leden regelmatig op de hoogte via de SKIN-register nieuwsbrief. Daarnaast wordt er nog volop gewerkt aan de uitvoering en is ook nog niet alles klaar. Heb je een prangende vraag of wil je meedenken met de denktank? Laat ons dit weten via kwaliteitsregister@anbos.nl. We proberen hier zo snel mogelijk op te reageren.  

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.