Menu

ANBOS op weg naar de toekomst - 'Never a dull moment'

vrijdag 18 november 2022

Net als ondernemers moeten ook brancheorganisaties meebewegen met veranderingen in de maatschappij. ANBOS nam daarom afgelopen maart een extern bureau in de arm om ANBOS klaar te stomen voor de toekomst. Vol enthousiasme vertellen ANBOS-voorzitter Jantine van ’t Klooster en secretaris/penningmeester Linda Reurich over dit verandertraject.  “Het is een spannende maar vooral ook leuke uitdaging om ervoor te zorgen dat ANBOS de komende jaren relevant blijft!”

ANBOS op weg naar de toekomst - 'Never a dull moment'

Hoe kunnen we inspelen op de behoeften van de leden
Iedere vijf jaar zet ANBOS de beleidslijnen uit voor de komende jaren. Daarbij kijken we naar ontwikkelingen in de markt en naar de behoeften van de leden. Jantine van ’t Klooster: “De maatschappij verandert steeds sneller. We hebben rare, en voor velen ook moeilijke jaren achter de rug. Corona heeft een grote impact gehad, maar bijvoorbeeld ook de strengere vergoedingseisen van zorgverzekeraars en de oprichting van het SKIN register hebben voor veranderingen in de markt gezorgd.

Om ook de komende jaren goed in te kunnen spelen op de behoeften van de leden heeft ANBOS een extern bureau in de arm genomen. Dit bureau is gespecialiseerd in verandertrajecten voor organisaties en zal ons begeleiden naar een toekomstbestendig ANBOS. We zitten nu in de verkennende beginfase. Begin volgend jaar zal duidelijker worden welke veranderingen we binnen ANBOS gaan doorvoeren. Een mooi traject waar we de leden uiteraard van op de hoogte zullen houden.”

Linda Reurich: “We hebben als branche een moeilijke periode doorgemaakt. Door de coronacrisis hebben we niet alle beleidsplannen kunnen uitvoeren in het tempo dat we wilden. Aan de andere kant heeft ANBOS zich door corona  bij de overheid heel goed kunnen profileren. We worden gezien als een serieuze gesprekpartner, waar in Den Haag naar geluisterd wordt. Dat is positief. Nu is het van belang om ervoor te zorgen dat ANBOS ook klaar is voor de toekomst. We hebben inmiddels een aantal nieuwe bestuursleden die zich de komende jaren voor de leden gaan inzetten. En er staat een fantastisch jong en dynamische team klaar dat het bestuur daarin zal ondersteunen.”

Verenigingsscan
Begin dit jaar heeft ANBOS een verenigingsscan laten uitvoeren om te onderzoeken hoe ANBOS het beste kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. Jantine: “Deze scan hebben we breed uitgezet, een aantal leden is gevraagd een scan in te vullen/om feedback gevraagd en we hebben gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders in de branche en daarbuiten. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar we voor staan? Hoe verhoudt ANBOS zich daartoe? Aan welke dienstverlening hebben de leden behoefte? Welke type bestuur past daarbij en hoe richt je dat bestuur dan in? Welke ondersteuning is daarbij nodig? Dat zijn strategische keuzes die we moeten maken.”

Linda: “Uit de scan is een aantal interessante zaken naar voren gekomen. ANBOS is op diverse punten vergeleken met 248 andere brancheorganisaties. Uit deze benchmark blijkt dat we het eigenlijk heel goed doen. ANBOS scoort hoog op het gebied van autoriteit, kwaliteit en kennis. Ook doen we het goed qua verbinding en dialoog met de leden en partijen buiten de branche. Daar mogen we best trots op zijn! Toch moet ANBOS meebewegen met maatschappelijke veranderingen om relevant te blijven, dat is een continu proces. Belangrijkste punt van aandacht is de werving van jonge leden. We moeten jonge leden proactief betrekken bij het toekomstbestendig maken van ANBOS. Dat geeft aanknopingspunten voor de organisatiestructuur en het beleid van ANBOS.”

Toekomstvisie
Op dit moment is ANBOS bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de organisatie binnen ANBOS. De verwachting is dat deze oriëntatiefase tot het einde van dit jaar zal duren. Vervolgens zullen er strategische keuzes worden gemaakt. Linda: “Dit soort processen gaan niet over een nacht ijs. Het is een langlopend traject waarbinnen we continu blijven afstemmen met betrokken leden, commissies en denktanks binnen ANBOS. Never a dull moment! In juni 2023 zal duidelijk zijn welke veranderingen we binnen ANBOS gaan inzetten. Ik zie dit proces als een ontdekkingsreis, een avontuur waar we als organisatie sterker uit zullen komen.”

Jantine: “Voor mij is het belangrijk dat er straks een goede organisatie staat en dat daarmee de toekomst van ANBOS stevig verankerd is. Op die manier kunnen we de kwaliteit die we leveren, behouden en borgen voor de toekomst. Het hogere doel is ANBOS. Een prachtige uitdaging, die we graag samen met de leden aangaan.”

Terug naar nieuwsoverzicht
Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.