Menu

ANBOS presenteert de meerjaren ambitie 2024-2027

woensdag 07 februari 2024

Tijdens de ALV van 5 februari 2024 werd de meerjaren ambitie van ANBOS gepresenteerd. Het afgelopen anderhalf jaar heeft ANBOS kritisch naar de eigen vereniging gekeken. Dat heeft geresulteerd in het meerjarenplan ANBOS 2024-2027: ‘De waarde van welzijn door schoonheid’.

ANBOS bestaat nu 75 jaar. Al vanaf de oprichting van de branchevereniging in 1949, richt ANBOS zich op de verbinding tussen het mentale welzijn en schoonheid. Nog steeds ziet ANBOS dit als kern van het beroep. ANBOS streeft de komende jaren naar een krachtige positioneringen erkenning van de waarde van het vak. 

Welzijn en zorg
ANBOS-schoonheidsspecialisten leveren een waardevolle bijdrage aan het welzijn van mensen. Huidverzorgende en huidverbeterende behandelingen en persoonlijke aandacht hebben een positief effect op het welzijn van mensen. Dit geldt voor iedereen, maar vooral voor mensen die extra aandacht nodig hebben vanwege een specifieke aandoening of ziekte. Binnen de zorgketen kunnen ANBOS-schoonheidsspecialisten een rol vervullen, bijvoorbeeld bij het vroegtijdig opsporen van verdachte plekken. Er worden meer specialisaties (exameneisen) ontwikkeld, die inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ‘oncologische huidzorg en massage’. ANBOS-schoonheidsspecialisten beschikken over kennis over wat wel of niet is toegestaan bij ziekte en door kunnen door middel van tijd, aandacht en aanraking een belangrijke verzorgende en stressverlagende rol spelen. De ANBOS-schoonheidsspecialist wordt kortom een erkende gesprekspartner binnen de ondersteunende nuldelijnszorg.

Imago 
ANBOS streeft naar het handhaven van professionaliteitJong en oud investeert graag in een schoonheidsideaal, zoals via sociale media en diverse influencers getoond wordt. Daar kan ook veel mis in gaan en dat straalt negatief af op de branche. ANBOS wil het imago van de branche versterken met een duidelijk en herkenbaar profiel. ANBOS staat voor goede zorg, effectieve voorlichting en gegarandeerde kwaliteit. De ANBOS-schoonheidsspecialist committeert zich aan de ANBOS-beroepscode, gevormd door de verschillende (behandel)protocollen die de kwaliteit moeten waarborgen. De brancheorganisatie communiceert actief over deze protocollen, intern naar de leden, maar ook extern naar andere beroepsgroepen, consumenten, overheid en (zorg) verzekeraars. De branchevereniging blijft zich ook de komende jaren inzetten voor professionaliteit van het vak en zal zich vaker actief uitspreken om het imago van de branche steviger uit te dragen en te versterken. 

Bekijk hier het visiedocument 'De waarde van welzijn door schoonheid'

Terug naar nieuwsoverzicht
Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.