Menu

Inspirerende ledenbijeenkomst ‘Shades of grey’

dinsdag 24 mei 2022

Onder de naam ‘Shades of grey’ vond op 9 mei 2022 een inspirerend ANBOS-event plaats in Maarsen. Deze interactieve bijeenkomst was de aftrap van het project “Wegwijs in grijs”, waarmee ANBOS meer grip wil krijgen op het grijze gebied. Dat is de ruimte die de wet toelaat bij het uitvoeren van mogelijk risicovolle (huidverbeterende) behandelingen zoals bijvoorbeeld peelings, microneedling en plasma. Zowel ANBOS-leden als leveranciers waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Inspirerende ledenbijeenkomst ‘Shades of grey’

ANBOS wil met het event ‘Shades of grey’ vanuit de branche input verzamelen om zo een duidelijker beeld te krijgen van het grijze gebied. Tijdens het event werden de aanwezigen geïnformeerd over het project “Wegwijs in grijs”. De leden gingen met elkaar in gesprek over wetgeving en de verantwoordelijkheden die het werk als schoonheidsspecialist binnen het grijze gebied met zich meebrengt. Ook werden de eerste resultaten besproken van het onderzoek dat ANBOS liet uitvoeren onder haar leden over het grijze gebied.

Bewust
Tijdens het event konden de aanwezige leden en leveranciers deelnemen aan drie interactieve en creatieve werksessies. Ze mochten reageren op verschillende stellingen en daarover met elkaar in discussie gaan. Ook bespraken de deelnemers met elkaar welke behandelingen volgens hen onder het grijze gebied vallen en welke zij als risicovol beschouwen. Dit leverde voor ANBOS belangrijke input over hoe in het werkveld wordt gedacht over het grijze gebied.

De bij het event aanwezige ANBOS-leden zijn zich ervan bewust dat bepaalde behandeltechnieken risico’s met zich meebrengen. Zij weten bovendien heel goed binnen welke kaders zij mogelijk risicovolle behandelingen veilig en goed kunnen uitvoeren. Ook de uitkomsten van de onlangs uitgevoerde ledenenquête van ANBOS laten dat zien. Over het algemeen schatten de deelnemers aan de enquête de risico’s van hun behandelingen in het grijze gebied als laag in, omdat ze zich voldoende bevoegd en bekwaam achten dergelijke behandelingen uit te voeren.

‘Waardevol’
Een van de aanwezigen was Diedejan ter Horst, klinisch trainer bij Berg Care. Hij was er namens een van de leveranciers die door ANBOS waren uitgenodigd voor het event. Diedejan ter Horst: “Het was voor ons heel waardevol om bij dit event, dat in principe alleen voor de kernleden is bestemd, aanwezig te mogen zijn. Het is als leverancier interessant om te horen binnen welke kaders de leden zichzelf bevoegd en bekwaam achten om met bepaalde technieken te werken. Ik vond het opvallend hoe serieus en actief de aanwezige leden met hun vak bezig zijn en hoe zij tegen het werkveld aankijken.

Zij willen voor zichzelf een beter en eerlijker werkveld creëren. Door het loslaten van de vestigingswet mag iedereen zichzelf schoonheidsspecialist noemen en met allerlei technieken aan de slag gaan. Het verschil in kwaliteit is niet zichtbaar voor de consument. Regelgeving die de veiligheid van de consument moet garanderen, ontbreekt. De aanwezige ANBOS-leden weten heel goed binnen welke kaders zij hun behandelingen veilig en goed kunnen geven. Zij willen het beste voor hun cliënt. Maar niet iedereen in de branche denkt en handelt zo, dat maakt het werkveld in hun ogen oneerlijk.

De overheid gaat steeds meer inzetten op regelgeving, waarbij bescherming van de cliënt centraal staat. Om dit voor te zijn, wil ANBOS samen met de branche zelf voorwaarden en regels opstellen waarmee zij de kwaliteit en veiligheid van dit soort behandelingen kunnen garanderen.
De verschillende werksessies waren een mooie manier om met elkaar van gedachten te wisselen, onder meer over wat schoonheidsspecialisten verwachten van een leverancier, welke behandelingen zij bestempelen als risicovol en welke behandelingen in hun ogen behoren tot het grijze gebied. Ik vond het event boeiend, inspirerend en verhelderend.”

Warm bad
Sandra de Zeeuw, eigenaar van PureSan Skin Improvement in Den Haag was een van de ANBOS-leden die aanwezig was bij het event. Zij is al 32 jaar schoonheidsspecialist en sinds begin dit jaar lid van ANBOS. “Shades of grey was voor mij een zeer geslaagde bijeenkomst. De opzet was interactief. In plaats van zelf een verhaal te vertellen, luisterde ANBOS echt naar de leden en ging met ze in gesprek. Het voelde voor mij als een warm bad.

We deden mee aan drie verschillende sessies. Bij de eerste sessie Cross the line moesten we vragen met ja of nee beantwoorden. Daarbij moet je jezelf wel durven blootgeven. Een van de stellingen was bijvoorbeeld: Heb je wel eens een klant schade berokkend tijdens een behandeling? Mooi om te zien hoe eerlijk iedereen durfde te zijn. Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek over onze ervaringen. De tweede sessie was een discussie aan de hand van verschillende onderwerpen. Eén van de vragen luidde: Wat kun je allemaal doen om te voorkomen dat er problemen ontstaan na een behandeling? Interessant om hierover met elkaar te sparren, iedereen heeft toch zo zijn eigen aanpak. De derde sessie was een discussie over welke behandelingen allemaal tot het grijze gebied behoren. Opvallend dat iedereen daar toch anders over denkt en goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan.  De onderliggende gedachte bij iedereen was dat er veel mogelijk is, mits je voldoende geschoold bent. En ook: doe waar je goed in bent. Je moet niet alles willen aanbieden, maak keuzes en zorg dat je daar veel kennis en ervaring mee opdoet.

Ik ben pas sinds kort lid van ANBOS. Voorheen had ik niet het idee dat een lidmaatschap een toegevoegde waarde zou hebben voor mijn bedrijf. Inmiddels zie ik een grote verandering binnen ANBOS. Ze zijn echt opgestaan voor ons als branche. Voor mij is dat de reden om nu wel lid te worden. Ze zijn een serieuze gesprekspartner van de overheid. Daarbij hebben ze de input van de leden nodig, daar wordt voor mijn gevoel nu ook echt naar geluisterd.”

event Shades of grey

Terug naar nieuwsoverzicht
Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.