Menu

Project Wegwijs in grijs

Welke behandelingen mag een schoonheidsspecialist uitvoeren en welke niet? Dit is niet altijd even duidelijk. Er zijn producten en technieken op de markt waar nog geen heldere wetgeving over bestaat. De wet laat ruimte voor wie deze behandelmethoden mag uitvoeren. Deze ruimte noemt men ook wel het ‘grijze gebied’. Om hier meer grip op te krijgen is ANBOS het project ‘Wegwijs in grijs’ gestart. Samen met de leden, leveranciers en belangrijke stakeholders in de branche wil ANBOS met het project in kaart brengen om welke behandelingen het nu precies gaat, wat de risico’s daarvan zijn en welke richtlijnen eventueel gewenst zouden zijn om veilig met deze technieken te kunnen werken.

Project Wegwijs in grijs

Veel mensen hebben geen idee wat het grijze gebied nu eigenlijk inhoudt en waarom het belangrijk is dat ANBOS hier duidelijkheid over biedt. In de kern gaat het om de ruimte die de wet toelaat bij het uitvoeren van huidverbeterende behandelingen zoals bijvoorbeeld peelings, microneedling en plasma. Deze ruimte roept telkens weer vragen op over de risico’s van dergelijke technieken en of deze wel thuishoren bij de schoonheidsspecialist.

Project Wegwijs in grijs
Met het project ‘Wegwijs in grijs’ wil ANBOS meer inzicht krijgen in de behandelmethoden die schoonheidsspecialisten aanbieden en welke daarvan beschouwd kunnen worden als risicovol. ANBOS-voorzitter Jantine van ’t Klooster: “Door vernieuwingen in de markt zijn steeds meer huidverbeterende schoonheidsbehandelingen mogelijk. Omdat wettelijk gezien niet precies is beschreven wat wel en niet mag, vormt dit nog een grijs gebied. ANBOS heeft daarom dit jaar het initiatief genomen om dit grijze gebied beter in kaart te brengen. We laten daarvoor zowel onder ANBOS-leden als onder leveranciers onderzoek uitvoeren.

Het project ‘Wegwijs in grijs’ is een vervolg op het eerder uitgevoerde RIVM-onderzoek. ANBOS wil - los van de wetgeving - met statements komen die binnen het vakgebied meer duidelijkheid creëren voor onze beroepsgroep, onze klanten en andere belanghebbenden.”

Onderzoek RIVM naar mogelijke risico's van huidverbeterende behandelingen
Sinds de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 is de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) verantwoordelijk voor het toezicht op schoonheidssalons. In 2019 deed het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het IGJ, onderzoek naar mogelijke risico’s van huidverbeterende behandelingen in het schoonheidsinstituut. Deze behandelingen vallen in het grijze gebied omdat regelgeving ontbreekt. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in welke behandelingen mogelijk risicovol zijn en wat de risico’s inhouden. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport Inventarisatie risicovolle behandelingen in schoonheidssalons.

Wat zijn risicovolle behandelingen?
Risicovolle behandelingen in schoonheidssalons zijn behandelingen die door de huid heen gaan of de huid (al dan niet bedoeld) beschadigen, of de samenhang van het huidweefsel verbreken, stelt het rapport. Voorbeelden zijn behandelingen die huidcellen chemisch (peelings) of mechanisch (zoals microdermabrasie) verwijderen of die door de huid heen gaan (bijvoorbeeld microneedling en mesotherapie). De risico’s van dergelijke behandelingen variëren van tijdelijke roodheid en zwelling tot blijvende pigmentveranderingen en zelfs littekenvorming.

Het RIVM concludeert in het rapport dat het onduidelijk is hoe vaak zulke ongewenste effecten van huidverbeterende behandelingen voorkomen. Dit wordt nergens geregistreerd. Daardoor is het moeilijk om te bepalen of en in hoeverre maatregelen nodig zijn. Risico’s ontstaan met name bij onbekwaam handelen, zeggen partijen in de branche. Maatregelen om de risico’s van dit soort behandelingen te beperken zouden dus vooral hierop gericht moeten zijn. Maar binnen de branche is het niet duidelijk wie welke behandelingen uitvoert en met welke bekwaamheid. Ook hier moet eerst meer duidelijkheid over komen. Het RIVM adviseert in het rapport om beter af te bakenen aan welke eisen schoonheidsspecialisten die risicovolle behandelingen uitvoeren, zouden moeten voldoen.

Verschuiving van klassieke vakspecialisaties naar andere toepassingen
ANBOS is meerdere keren betrokken geweest bij media-aandacht rondom technieken waarvan niet duidelijk is of deze wel of niet door de schoonheidsspecialist gebruikt mogen worden. “Het aanbod van nieuwe huidverbeterende technieken is de afgelopen jaren flink toegenomen en de interesse hierin is groot”, vertelt Jantine van ’t Klooster. “Je ziet in de branche een verschuiving van de klassieke vakspecialisaties naar andere toepassingen met nieuwe apparatuur, producten en behandeltechnieken. Door het ontbreken van uniforme opleidingen kunnen zulke behandelingen als meer risicovol worden gezien. Elke gediplomeerde schoonheidsspecialist heeft zich in de laatste jaren wel eens geërgerd aan de ‘beunhazen’ die hun zaken niet op orde hebben. Dat zorgde ervoor dat (nieuwe) behandeltechnieken onder een vergrootglas komen te liggen.

'Wegwijs in grijs' brengt het in kaart
Samen met de leden, leveranciers en belangrijke stakeholders in de branche wil ANBOS met het project ‘Wegwijs in grijs’ in kaart brengen om welke behandelingen het nu precies gaat, wat de risico’s daarvan zijn en welke richtlijnen eventueel gewenst zouden zijn om veilig met deze technieken te kunnen werken.”

Onder de naam ‘Shades of grey’ vond op 9 mei 2022 de aftrap plaats van het project 'Wegwijs in grijs'. Lees meer over dit inspirerende ledenevent in ons nieuwsbericht van 24 mei 2022

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.