Menu
Direct naar downloads

Richtsnoer Wkkgz

Werken volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Richtsnoer Wkkgz

Wie valt er onder de Wkkgz?

Binnen de Wkkgz valt schoonheidsverzorging onder zogeheten 'andere zorg' (de niet BIG geregistreerde zorgverlener). Voer je behandelingen uit op het gebied van individuele gezondheidszorg? Dan is de Wkkgz op jou van toepassing. Als je twijfelt, kun je een zelftest doen met het document 'Val ik onder Wkkgz' bij de downloads. 

Je belangrijkste verplichtingen volgens de Wkkgz zijn:

  1. Je hebt een interne procedure voor het registreren van incidenten.
  2. Je klanten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan, bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens een behandeling. Je bent verplicht dit met je klant te bespreken en hiervan een aantekening te maken in een cliëntendossier.
  3. Je hebt een onafhankelijk Klachtenfunctionaris aangesteld, die gratis is voor jouw klanten.
  4. Je bent aangesloten bij een door de minister erkende geschilleninstantie.
  5. Je kunt aantonen dat je het arbeidsverleden van je medewerkers hebt gecontroleerd, voordat zij in dienst traden.
  6. Als je een medewerker hebt ontslagen wegens ernstig disfunctioneren, ben je verplicht dit te melden bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Als je ANBOS-lid bent, voldoe je automatisch aan punt 3 en 4 van deze verplichtingen. Raadpleeg het volledige overzicht van verplichtingen op de website van de Rijksoverheid.

Geschillencommissie

Volgens de Wkkgz moet iedere zorgaanbieder aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dat geldt ook voor schoonheidsspecialisten. De sector Uiterlijke Verzorging heeft een eigen geschillencommissie met specifieke kennis in huis. Deze commissie neemt klachten in behandeling, verzamelt gegevens en standpunten en maakt zo nodig een deskundigenrapport op. Na een zitting doet de commissie een bindende uitspraak. ANBOS-leden zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris

Volgens de Wkkgz ben je verplicht om een onafhankelijk Klachtenfunctionaris aan te stellen, en die beschikbaar te stellen aan jouw klanten. Bij deze functionaris kunnen zij terecht met een klacht over de zorg die hij of zij heeft gekregen. De Klachtenfunctionaris richt zich op het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Daarbij handelt de functionaris zowel in het belang van de cliënt als van de zorgverlener (onafhankelijk en onpartijdig). ANBOS-leden kunnen kostenloos gebruikmaken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ANBOS.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.