Menu
Direct naar downloads

Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. De zorg moet veilig, doeltreffend en doelmatig zijn, tijdig worden verleend en zijn afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Maar wat moet er gebeuren als iemand een klacht in de zorg heeft? Dit staat allemaal vermeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2017 volledig van kracht is.

Wkkgz

Wie valt er onder de Wkkgz?
Voer je handelingen uit op het gebied van individuele gezondheidszorg? Dan val je als zorgverlener onder deze wet. De Wkkgz geldt dus voor grote en kleine zorginstellingen én individuele zorgverleners, zoals zzp-ers. Ook schoonheidsspecialisten moeten aan de nieuwe kwaliteitsregels voldoen. Binnen de Wkkgz valt schoonheidsverzorging onder 'andere zorg', de niet BIG geregistreerde zorgverlener (volgens de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG), die diensten aanbiedt die niet zijn gericht op het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de mens. Het ministerie van VWS geeft via een zelftest en uitzonderingenlijst meer duidelijkheid (zie 'Val ik onder de Wkkgz?' bij de downloads aan de rechterkant).

Wat valt er onder de Wkkgz?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg kent voorschriften die per 1 juli 2016 en 1 januari 2017 een belangrijke verplichting zijn:

 • Systeem voor veilig melden van incidenten 
  Ondernemers en medewerkers dienen binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in zorgverlening te kunnen melden (bijna-ongelukken, het niet goed functioneren van apparatuur, het onjuist toepassen van medische technologie, etc.). Het doel is dat medewerkers bevindingen met elkaar bespreken, hiervan leren en zo samen de zorg kunnen verbeteren. Deze informatie wordt in de onderneming vastgelegd in een intern register. 

 • Controleren van functioneren voor indiensttreding
  Het functioneren van iedere nieuwe werknemer/zorgverlener moet gecontroleerd worden, alvorens hij/zij wordt aangenomen. Weten hoe het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker het beste gecontroleerd kan worden? Lees meer. 

 • Meldplicht Inspectie voor de Gezondheidszorg
  Een fout die tijdens een behandeling wordt gemaakt, en waarvan de cliënt ernstige schadelijke gevolgen aan overhoudt, moeten worden gemeld op de meldpagina van IGZ. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt naar welke maatregelen er genomen moeten worden om te voorkomen dat het weer gebeurt. Wanneer een medewerker wegens ernstig disfunctioneren wordt ontslagen, ben je verplicht om dit ook te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Extra informatieplicht
  De cliënt heeft recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. De fout moet met de cliënt besproken worden en hiervan moeten aantekeningen gemaakt worden in het cliëntendossier. Daarnaast moet de cliënt geïnformeerd worden over de het feit dat je leveringsvoorwaarden hebt, bent aangesloten bij de Geschillencommissie en dat de klachtenfunctionaris de cliënt kan helpen.

Bron: Rijksoverheid

Klachten, geschillen en klachtenfunctionaris
Als er een klacht ontstaat, stelt de Wkkgz dat je hier met je cliënt zo snel mogelijk over praat en bij voorkeur meteen tot een oplossing komt. Een verdedigende houding draagt niet bij aan een oplossing. Het is altijd aan te raden bij bepaalde behandelingen bijvoorbeeld een schriftelijke voor- en nazorginstructie mee te geven. Ontstaat er dan een klacht of geschil dat is ontstaan n.a.v. verkeerd handelen van de cliënt, dan kun je altijd terugvallen op deze geschreven instructies. In geval dat een klacht zich verheft tot een geschil, moet je dat toevoegen aan het dossier en dien je de cliënt te verwijzen naar de klachtenfunctionaris.

Aan welke kwaliteitsregels moet ik voldoen?
De belangrijkste verplichtingen per 2017 zijn:

 • Een laagdrempelige klachtenregeling
  - Je dient een interne klachtenprocedure op schrift te stellen. Die klachtenprocedure wordt gemaakt door ANBOS in overleg met een representatieve cliëntenorganisatie, bijvoorbeeld de Consumentenbond en ter beschikking gesteld aan de leden.
  - Er dient een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking te zijn gesteld. Indien je lid bent van ANBOS hoef je geen klachtenfunctionaris in dienst te nemen.
 • De klachtenfunctionaris
  De klachtenfunctionaris richt zich op het vinden van een oplossing voor een klacht. De functionaris handelt zowel in het belang van de cliënt als de zorgverlener, met als doel te komen tot een duurzame oplossing en herstel van de relatie tussen cliënt en zorgverlener. 
 • Aansluiten bij een geschilleninstantie
  Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing komt of niet binnen de door de wet vereiste termijn, kan de cliënt besluiten om de klacht voor te leggen aan een geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris begeleidt de consument in het verdere proces van aanmelding bij de geschilleninstantie. De eisen van de wet die gesteld worden aan de schoonheidsspecialist zijn:
  - De schoonheidsspecialist is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Indien je lid bent van ANBOS ben je automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.
  - De schoonheidsspecialist brengt de geschillenregeling onder de aandacht van de cliënt.

Wat verzorgt ANBOS voor jou?
ANBOS heeft een 'Richtsnoer Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)' ontwikkeld (zie rechts onder 'Download'*)
Verder zijn aangesloten leden, dankzij een lidmaatschap bij ANBOS, automatisch aangesloten bij een geschilleninstantie en kunnen zij gebruik maken van de Algemene Voorwaarden. Daarnaast kunnen zij de cliënt verwijzen naar de klachtenfunctionaris van ANBOS.

* Tip: Wil je alleen de bijlages gebruiken? Dan kun je deze los uitprinten door in de printopdracht aan te geven welke specifieke pagina's je geprint wilt hebben. 

Algemene voorwaarden
Leden maken gebruik van de 'Algemene Voorwaarden' van ANBOS. Binnenkort worden deze leveringsvoorwaarden geactualiseerd aan de Wkkgz en vervolgens namens ANBOS opnieuw ter beschikking gesteld. Als ondernemer mag je deze leveringsvoorwaarden aanpassen aan je eigen bedrijf, mits de aanpassingen in het voordeel zijn van de cliënt. Andere wijzigingen zijn in geval van een geschil niet geldig!

ANBOS praat je bij 
Zes maanden lang plaatste ANBOS artikelen in het vakblad De Schoonheidsspecialist die ingaan op de verschillende onderdelen van deze wet. Rechts onder 'Documenten' kun je de artikelen terugvinden.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.