Menu
Direct naar downloads

Wet Wkkgz

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet je een aantal zaken op orde hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op. Lees hier wat dit voor jou betekent. (alleen voor leden)

Wet Wkkgz

Wat is Wkkgz?

Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet geldt sinds 1 januari 2016. De Wkkgz is een wet voor zorgaanbieders. Het doel van deze wet is het verbeteren van de zorgkwaliteit en de afhandeling van klachten.

Geldt de Wkkgz voor mij?

Je valt niet onder de Wkkgz als je alleen een of meerdere van onderstaande behandelingen uitvoert:

 • Het oppervlakkig reinigen van de huid.
 • Het aanbrengen van huidverzorgende crèmes en/of maskers.
 • Het geven van ontspanningsmassages.
 • Het aanbrengen van make up.
 • Het epileren en/of harsen van de wenkbrauwen.
 • Het harsen van andere lichaamsdelen (oksels, bikinilijn, benen, etc.).
 • Het verven van wimpers en/of wenkbrauwen.
 • Het geven van manicure- en/of pedicurebehandelingen (als dit geen medische behandeling is).
 • Het aanbrengen van permanente make up (PMU). Deze behandeling valt niet onder de Wkkgz, omdat het onder andere wetgeving valt, namelijk het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. Dit is wel een risicovolle behandeling.

Je valt wel onder de Wkkgz als je een of meerdere behandelingen uitvoert die niet genoemd zijn in bovenstaande lijst.
Het kan zijn dat je verschillende behandelingen uitvoert, waarbij de ene behandeling wél onder de Wkkgz valt en de ander niet. Wees je ervan bewust dat je aan de algemene eisen van de Wkkgz moet voldoen, ook al voer je maar één behandeling uit die onder de Wkkgz valt. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een klachtenregeling en het melden van incidenten. Het is niet nodig om verslaglegging bij te houden van de behandelingen die niet onder de Wkkgz vallen.

Download rechts op deze websitepagina het document “Toelichting Wkkgz”. Hier vind je bovenstaande lijst en een extra toelichting over de lijst. Zo worden er verschillende “Wkkgz-scenario’s” beschreven.

Waarom is bovenstaande lijst ontwikkeld?

Het was voor jullie, voor ons, en ook voor de overheid nog niet altijd even duidelijk welke behandelingen wel/niet onder de Wkkgz vallen. Dit werd zichtbaar tijdens de coronaperiode. Het bleek toen lastig in te schatten welke behandelingen precies wel en niet onder de Wkkgz vielen. Ook toen schoonheidsspecialisten zich gingen aanmelden voor de Wtza, kwamen er vanuit het CIBG verschillende geluiden of het lid wel/niet onder de Wkkgz valt.

Om voor meer duidelijkheid te zorgen, hebben wij diverse gesprekken gevoerd met de overheid. Zij hebben aan ons gevraagd om te verduidelijken welke behandelingen wel/niet onder de Wkkgz vallen. Dit hebben wij gedaan door bovenstaande lijst te ontwikkelen, met daarbij een toelichting van verschillende “Wkkgz-scenarios”. Dit document hebben we besproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS. Zij gaven aan dat het nu helder was en hebben ingestemd met de toelichting.

Wat houdt de Wkkgz precies in?

In de wet Wkkgz staat dat je goede zorg moet leveren en wat dat inhoudt. Ook staat in deze wet wat er moet gebeuren als cliënten een klacht hebben over jouw behandeling. Zo ben je bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een kwaliteitssysteem te gebruiken en behandelingen vast te leggen in klantendossiers. Ook moet je aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie en een klachtenregeling hebben. Onderdeel van deze klachtenregeling moet zijn dat klanten gratis terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris. En zo zijn er meer eisen waar je als zorgaanbieder aan moet voldoen.

Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen volgens de Wkkgz?

Volgens de Wkkgz moet je een aantal zaken op orde hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op. Jouw belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Je werkt volgens de richtlijnen van jouw opleiding en volgens de ANBOS-richtsnoeren.
 • Je houdt klantendossiers bij.
 • Je reflecteert op resultaten/klachten/incidenten en voert verbetering door.
 • Je werkt samen met bevoegd en bekwaam personeel.
 • Je hebt het arbeidsverleden van je medewerkers gecontroleerd, voordat zij in dienst traden.
 • Je werkt met veilige medische hulpmiddelen & producten.
 • Je informeert klanten in het geval er een incidente plaatsvindt.
 • Je registreert incidenten.
 • Je meldt ernstige incidenten bij IGJ.
 • Je hebt een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en handelt hiernaar.
 • Je hebt een klachtenregeling en klanten kunnen terecht bij een klachtenfunctionaris.
 • Je bent aangesloten bij een geschilleninsantie en klanten kunnen terecht met hun geschil.
 • Je brengt de klachtenregeling en geschilleninstantie onder de aandacht bij je klanten.
 • Je voldoet aan de Wtza (je hebt je salon gemeld bij toetredingzorgaanbieders.nl).

Als lid van ANBOS heb je automatisch een klachtenregeling en kunnen klanten terecht bij een klachtenfunctionaris. Ook ben je als lid van ANBOS automatisch aangesloten bij een geschilleninstantie en kunnen klanten terecht met een geschil. Bekijk voor een compleet overzicht het richtsnoer Wkkgz.

Bronnen voor meer informatie

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.