Menu

Btw-tarief voor schoonheidsspecialisten

dinsdag 27 februari 2024

Omdat door een aantal ontwikkelingen en berichtgeving vanuit andere kanalen er vragen zijn ontstaan, willen we extra achtergrondinformatie geven over waar ANBOS nu staat in dit proces en wat onze rol hierin is.

Btw-tarief voor schoonheidsspecialisten

De achtergrond

Dit onderwerp is al jaren voor veel van onze aangesloten schoonheidsspecialisten een doorn in het oog. Waarom komen sommige (precies dezelfde) behandelingen bij andere beroepsgroepen wel in aanmerking voor het 0% btw-tarief en bij ons niet? Maar ook waarom verschillen aangrenzende beroepsgroepen zo van elkaar? Denk aan de kappers die behandelingen met 9% btw aanbieden, ten opzichte van de 21% bij schoonheidsspecialisten. Al sinds jaren houden we alle berichtgeving, maar ook alle ‘haakjes’ hierover nauwlettend in de gaten.

Lange historie 
Zoals in de inleiding al benoemd kent de btw-discussie diverse kanten. We kunnen ons met verschillende beroepsgroepen ‘vergelijken’ en daarin kennen we andere discussies. Verschillen tussen 21% en 9% of 21% en 0% bijvoorbeeld. Maar de meest recente ontwikkeling vindt plaats rondom een vrijstelling van btw voor behandelingen die onder de Wkkgz vallen én aan bepaalde voorwaarden voldoen bij pedicures. 

Ongeveer 10 jaar geleden heeft ProVoet een rechtszaak aangespannen over het feit dat de instrumentele behandeling van diabetische voet door de pedicure wel btw-plichtig is en precies die behandeling door een podotherapeut niet. Tijdens deze periode heeft ANBOS regelmatig het net opgehaald bij ProVoet. Onder andere in 2019 heeft ANBOS onderzocht of er voor behandelingen van schoonheidsspecialisten niet iets soortgelijks mogelijk zou zijn. Dit werd toen niet kansrijk geacht, mede doordat de onderliggende beargumentering toch anders was. Daar heeft ANBOS haar leden toen over geïnformeerd. 

ProVoet zelf heeft doorgepakt en na meerdere positieve rechtszaken heeft de Hoge Raad uiteindelijk besloten om bepaalde behandelingen bij pedicures vrij te stellen van btw. Dit kun je hier officieel teruglezen; Staatscourant 2023, 12125 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Naar aanleiding van dit besluit heeft ProVoet met de Belastingdienst overlegd over de uitvoering van deze wijziging. Want voor welke behandelingen geldt dit nu en wanneer niet? 

Dat wil zeggen dat er nader werd gekeken aan welke eisen de behandelingen moeten voldoen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Dit heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. Daar ontstond ‘opeens’ een link met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Juist die Wet die voor veel schoonheidsspecialisten ook geldt en waardoor het wat ons betreft ook mogelijk werd om medische behandelingen bij de schoonheidsspecialist nauwkeuriger te omschrijven.  

Dat was voor ANBOS het startsein om hierin ook zelf stappen te ondernemen. 

Rol ANBOS 

Zoals aangegeven is de btw-positie van schoonheidsspecialisten altijd op de agenda blijven staan. De recente ontwikkelingen gaven aanleiding om ook echt extra actie te ondernemen. Zeker de koppeling op het gebied van de Wkkgz gaf mogelijkheden. Daarom hebben we diverse gesprekken gevoerd met btw-specialisten over de vraag of btw-vrijstelling ook van toepassing is voor de schoonheidsspecialisten en welke weg hierin bewandeld moet worden. Deze onderdelen zijn nu in gang gezet.  

Strenge voorwaarden 

Hoewel de situatie bij de pedicures en de argumentatie lijkt op die van ons is het belangrijk ons niet zomaar rijk te rekenen. Aan soortgelijke constructies zitten heel veel haken en ogen. Een greep uit de consequenties die dit het met zich mee kan brengen: Vanuit de pedicures wordt aangegeven dat de uitvoering van de btw-vrijstelling nog problemen oplevert met de Belastingdienst omdat nog niet alle inspecteurs goed op de hoogte zijn van de afspraken hierover. Geen btw betekent ook geen btw-aftrek van investeringen. Bij aanschaf van apparatuur of inventaris bijvoorbeeld kan dat een nadeel zijn. Het aantonen dat bepaalde behandelingen echt noodzakelijk zijn om erger te voorkomen, is best lastig. Daarnaast vergt het administratief ook wat van de ondernemer om de diensten met 0% strikt gescheiden te houden van behandelingen die onder het 21% tarief vallen. In het ene geval kan een behandeling met een bepaald apparaat een 'gezondheidskundige dienst' zijn en in een ander geval kan dat 'cosmetisch' zijn. Het blijft lastig om te definiëren wat precies behandelingen zijn die onder gezondheidskundige diensten vallen, mogelijk gaat dit om een zeer beperkt aantal behandelingen.  

Informatie 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze berichten vooral vragen oproepen. Zijn er mogelijkheden? Waar staat dat dan? Welke voorwaarden gelden er? Welke behandelingen komen hier specifiek voor in aanmerking en hoe moeten we dit administratief regelen? Moet ik hieraan ‘meedoen’ en hoe zit het met de aftrek van de voorbelasting in mijn btw-aangifte? Allemaal vragen waar we nu nog geen eenduidig antwoord op kunnen geven. We weten ook, met dit soort belangrijke onderdelen, zeker bij de belastingdienst, wil je geen fouten maken.  

Uit de informatie - die wij hebben gekregen van de btw-specialisten - blijkt dat dit soort vragen over de hoogte van de btw, die breder van toepassing kunnen zijn, aan de orde komen bij de kennisgroep van de belastingdienst. Er is op dit moment nog niets gepubliceerd over een btw-vrijstelling bij schoonheidsspecialisten. Zie Omzetbelasting nieuwsberichten | Kennisgroepen (belastingdienst.nl). 

Houd onze berichtgeving goed in de gaten. Zodra er nieuws is laten we dat weten. Via nieuwsbrieven, telefoon of een online bijeenkomst. Heb je tussentijds vragen, of wil je iets met ons delen dat we kunnen meenemen in de gesprekken en uitwerkingen, laat het vooral weten.  

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.