Menu
Direct naar downloads

Scholing en vakdiploma's

ANBOS krijgt veel vragen over scholen of opleidingen voor schoonheidsverzorging. Lees hier op welke punten je kunt letten als je op zoek bent naar een goede opleiding om schoonheidsspecialist te worden.

Scholing en vakdiploma's

Regulier voltijd (Crebo) of particulier (Crebo of branche)

De eerste keus die je maakt, is of je voltijd regulier mbo-onderwijs (Crebo) wilt volgen of dat je liever in deeltijd studeert. Als je kiest voor een (Crebo)opleiding op een ROC is dat altijd voltijd. Veel particuliere scholen bieden zowel voltijd (Crebo)mbo-opleidingen aan als parttime brancheopleidingen. Bij de laatste variant kun je studeren naast je werk of gezin. De afkorting Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen.

Een belangrijk verschil is dat je bij een reguliere mbo-opleiding ook een aantal algemene vakken en keuzedelen krijgt. Veel studenten van particuliere opleidingen zijn zij-instromers die op latere leeftijd het vak willen leren. Zij doen puur de vakopleiding (voor een branchediploma) en hebben vaak al op een andere manier voldoende kennis en vaardigheden van de algemene vakken bereikt.

Na het behalen van een regulier mbo4-diploma (Crebo) kun je doorstromen naar een hbo-opleiding (soms met aanvullende eisen, afhankelijk van de opleiding die je kiest). Met een branchediploma kan dat niet.

Met keuzedelen geeft een school een eigen kleur aan zijn opleiding, door een vakgerelateerd onderdeel te verbreden of verdiepen. Informatie over de keuzedelen bij de reguliere mbo-opleidingen schoonheidsverzorging vind je hier.

Betrokkenheid ANBOS

ANBOS houdt zich als brancheorganisatie schoonheidsverzorging intensief bezig met het thema onderwijs. Het is één van de portefeuilles (hoofdonderwerpen) in het bestuur.

In het reguliere onderwijs op ROCs houden we ons bezig met het kwalificatiedossier: alles wat je als beginnend beroepsbeoefenaar in de schoonheidsverzorging moet kunnen en kennen.

In het particuliere onderwijs wordt dit het beroepskwalificatiedossier (BKD) genoemd. Daarin is vastgelegd wat je moet leren voordat je een vakdiploma kunt krijgen. Tot 2018 werd dit BKD beheerd door het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), later het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) genoemd. ANBOS heeft het beheer overgenomen per 1 januari 2018, omdat het CvAE is opgeheven. Het BKD staat rechts bij de downloads. Op de vaktechnische onderdelen zijn het beroepskwalificatiedossier en het kwalificatiedossier praktisch gelijk aan elkaar; er zijn hooguit minimale verschillen tussen.

Niveau 3 of 4

ANBOS heeft ervoor gekozen om opleiden en examineren van elkaar te scheiden.

We stellen geen eisen aan de manier waarop een opleiding haar studenten schoolt om te voldoen aan de eisen in het beroepskwalificatiedossier.

Wel zijn er eisen om te zorgen dat de examinering leidt tot een terechte diplomering op niveau 3 (NLQF 3, op vakniveau vergelijkbaar met MBO3) of niveau 4 (NLQF4, op vakniveau vergelijkbaar met MBO4). Die eisen zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn examinering (allround) schoonheidsspecialisten, die je ook rechts kunt downloaden.

Exameninstellingen die aan de eisen voldoen, krijgen voor een periode van drie jaar een erkenning als exameninstelling. De namen van die exameninstellingen staan op deze website bij Diploma-eisen. Als je kernlid wilt worden van ANBOS, moet je examen (allround) schoonheidsverzorging zijn afgelegd in aanwezigheid van bevoegde, geregistreerde branche-assessoren van één van die exameninstellingen.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.