Menu

Politiek en wetgeving

ANBOS krijgt regelmatig dezelfde vragen over wetgeving en politieke ontwikkelingen. In dit overzicht vind je de meest gestelde vragen (én antwoorden).

Veel gestelde vragen

Ik ben zzp'er. Moet ik me verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?
In 2019 is een principe-akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. Hierin is de verplichting opgenomen voor ZZP'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (AOV). Het kabinet wil dat de sociale partners begin 2020 een gedetailleerd advies hebben uitgewerkt. Intussen adviseren we om de verplichting niet af te wachten en alvast de eigen situatie goed in kaart te brengen.

Hoe staat het met de wijziging wet BIG en laseren?
ANBOS heeft bij MEVA - ministerie van Volksgezondheid de status opgevraagd van het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet BIG, met name ten aanzien van IPL/laser. Helaas blijft het nog even duren voor er duidelijkheid is. De Tweede Kamer heeft -op basis van het voorstel- een vraag gesteld over de toekomstbestendigheid van de wijziging. Het dossier is weer terug bij de minister, die opnieuw advies vraagt bij de Raad van State. Achter de schermen blijft ANBOS zich actief inzetten voor de belangen van onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten. Zodra er iets verandert, informeren we onze leden via al onze beschikbare kanalen.

Waarom is het vak schoonheidsspecialist geen beschermd beroep?
Voorheen bestond de Nederlandse vestigingswet die gericht was op het stellen van bekwaamheidseisen voor ondernemers die een bepaald vak uitoefenen. Deze wet is echter afgeschaft in juli 2007. Hierdoor zijn bepaalde beroepsgroepen – waaronder schoonheidsverzorging – geen ‘beschermd’ beroep meer, oftewel er worden geen eisen aan vestiging gesteld.

Welke stoffen zijn toegestaan in chemische peelings voor cosmetische toepassingen?
Voor cosmetica geldt sinds 2009 de Europese Cosmetica Verordening: Europese wetgeving die ook in Nederland van toepassing is. Deze verordening geeft een lijst met voor cosmetica verboden producten (bijvoorbeeld TCA, zie pag. 35) en voor andere producten wat er maximaal in mag gebruikt, bijvoorbeeld: voor Salicylzuur is het maximale concentraat 2% - pag. 169. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Kijk voor de volledigheid in de lijst van de Europese verordening.

KOR
Per 1 januari 2020 is De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) veranderd. In plaats van een belastingvermindering komt er een BTW-vrijstelling als je omzet onder de 20.000 blijft. Let wel: met deze regeling hoef je geen BTW-aangifte te doen, maar mag je ook geen BTW meer aftrekken bij het inkopen van goederen en diensten. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

WAB
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans, en is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.


Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.