Menu

Lidmaatschap opzeggen

Je lidmaatschap wordt bij opzegging vanaf 1 januari in het nieuwe jaar stopgezet.

Vóór 1 december
Het lidmaatschap wordt alléén vanaf 1 januari stopgezet, als je je schriftelijk en vóór 1 december hebt afgemeld. Graag ontvangen wij hierbij schriftelijk je lidnummer, salongegevens en de reden van je opzegging.

Bedrijfsbeeïndiging
Besluit je in de loop van het jaar te stoppen met je onderneming? Dan kun je met een kopie van de uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel je per de eerste van de maand - volgend op de maand waarin wij de informatie hebben ontvangen - uit laten schrijven. Je ontvangt dan restitutie op de reeds betaalde contributie.

Bevestiging van opzegging
Wanneer je jouw lidmaatschap beëindigt, ontvang je van ons altijd een bevestiging.

Opzeggingen mail je naar ledenadministratie@anbos.nl.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.