Menu

COVID-19

Sinds 5 mei 2020 wordt er door schoonheidsspecialisten gewerkt volgens het COVID-19 Hygiëneprotocol. Dit protocol werd steeds aangepast aan de nieuwe stand van zaken en inmiddels werken we met versie 1.9. Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen sterk versoepeld.

COVID-19

Inmiddels is ook bekend dat de registratieplicht en de gezondheidscheck als verplichting vervallen voor contactberoepen. Met die reden is het tot nu toe geldende Hygiëneprotocol (versie 1.9) niet langer van kracht. In plaats daarvan willen we nog wel wijzen op de geldende basismaatregelen, die natuurlijk voor iedereen, maar ook schoonheidsspecialisten en klanten blijven gelden.

De basisregels zijn:

 • Was je handen.
 • Houd afstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Werk thuis als het kan en op kantoor als nodig.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Kort samengevat over de huidige stand van zaken:

 1. Het COVID-19 Hygiëneprotocol (versie 1.9) komt te vervallen. Er komt geen nieuwe versie. Na het verdwijnen van de verplichte registratie- en gezondheidscheck verdwijnt de noodzaak om zaken in een apart protocol te regelen.
 2. Voor specifieke hygiënemaatregelen en het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen verwijzen we graag naar het Richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu.
 3. Schoonheidsspecialisten hoeven niet te gaan werken met een coronatoegangsbewijs.
 4. De gezondheidschecklist en registratieplicht zijn per 25 september niet langer verplicht.

Vragen over de veranderingen vanaf 25 september

 • Mag ik nog steeds een gezondheidschecklist doen?
 • Mag ik mijn klanten ook om hun coronatoegangsbewijs vragen?
 • Ben ik verplicht klanten te vragen naar hun coronatoegangsbewijs?
 • Ben ik verplicht een coronavaccinatie te nemen?
 • Mag ik mijn klanten vragen of ze gevaccineerd zijn tegen COVID?
 • Mag ik een zelftest laten afnemen bij mijn werknemers?
 • Een klant laat een negatieve zelftest zien, mag ik haar bij Covid klachten wel behandelen?
 • Mag ik mijn klanten weigeren als zij verkoudheidsklachten vertonen?
 • Moet ik (of mijn klant) een mondneusmasker dragen?
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.