Menu

Verwachtingen van behandelingen

Jouw schoonheidsspecialist legt bij bepaalde behandelingen informatie vast in een klantendossier. Wat staat hier in en waarom is dit belangrijk?

Verwachtingen van behandelingen

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil sinds 2016 goede zorg garanderen met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waarin vastgelegd is wat goede zorg betekent en hoe klachten worden behandeld. Om deze reden moeten schoonheidsspecialisten die risicovolle behandelingen uitvoeren voldoen aan:

 1. Het leveren van kwalitatieve zorg volgens professionele en hygiëne normen.
 2. Het waarborgen van de veiligheid van cliënten tijdens behandelingen.
 3. Het verstrekken van duidelijke informatie en het verkrijgen van toestemming van cliënten voor behandelingen.
 4. Het hanteren van een effectieve klachtenprocedure.
 5. Het voldoen aan eventuele registratie- of licentievereisten.

In jouw dossier staan gegevens over jou als klant, de uitgevoerde behandeling, eventuele bijzonderheden en de resultaten van de behandeling. Bovendien worden er vaak foto’s gemaakt van het te behandelen gebied.

Verder volgen ANBOS-schoonheidsspecialisten de beroepscode, wat vereist dat ze hygiëneprotocollen en basisvoorschriften, inclusief verslaglegging, handhaven. Dit betekent onder andere dat je uitgebreid wordt geïnformeerd over de behandeling die je ondergaat. 


Heb je een behandeling gekregen die niet in onderstaande lijst staat? Dan val je wel onder de Wkkgz.
 • Aanbrengen van huidverzorgende crèmes/maskers
 • Geven van ontspanningsmassages
 • Aanbrengen van make-up
 • Epileren/harsen van wenkbrauwen
 • Harsen van andere lichaamsdelen
 • Verven van wimpers/wenkbrauwen
 • Manicure/pedicure (niet medisch)
 • Aanbrengen van permanente make-up (PMU) valt onder het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, dus aparte wetgeving, en is risicovol.

Voordelen van verslaglegging voor jou en de behandelaar

Zoals hierboven staat, zijn schoonheidsspecialisten bij veel behandelingen verplicht om verslaglegging te doen. Maar deze verplichting is er niet zomaar. Verslaglegging heeft namelijk verschillende voordelen, zowel voor de behandelaar als voor jou als klant:

 • Door het klantendossier goed bij te houden en foto’s te maken kunnen jij en de behandelaar het effect van de behandeling zien. Op die manier kan de behandeling ook worden bijgesteld als dat nodig is.
 • Bij een klacht hebben jij en de behandelaar iets om op terug te vallen.
 • Het vastleggen van informatie is ook belangrijk voor zorgverzekeraars. Zij kunnen namelijk informatie over declaraties opvragen om te controleren of deze kloppen. Hiervoor kunnen zij informatie opvragen over de uitgevoerde (be)handelingen, de gebruikte apparatuur, de evaluatie (van de resultaten) van de behandeling en eventuele aandachtspunten.Veelgestelde vragen

Hoe weet ik dat er veilig wordt omgegaan met mijn gegevens?
Schoonheidsspecialisten zijn verplicht om klantendossiers en foto’s op een zorgvuldige manier te bewaren volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fysieke bestanden worden opgeslagen in een afgesloten kast. Digitale bestanden worden opgeslagen op een computer met wachtwoord of op een afgesloten applicatie op hun telefoon. De gegevens worden maximaal twee jaar na de laatste behandeling bewaard.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving voor schoonheidsspecialisten, waaronder ook op de eisen voor de verslaglegging. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of schoonheidsspecialisten de AVG naleven.

Wat moet ik doen als ik het gevoel hebt dat er niet veilig wordt omgegaan met mijn gegevens?
Als je het gevoel hebt dat jouw schoonheidsspecialist niet zorgvuldig omgaat met jouw gegevens, ga hier dan eerst met de schoonheidsspecialist over in gesprek om na te gaan of jouw zorgen terecht zijn. Als je daarna van mening bent dat jouw privacyrechten worden geschonden, kun je een klacht indienen bij een externe klachtenfunctionaris via ANBOS.

Mag ik weigeren om gegevens vast te laten leggen in het klantendossier?
Verslaglegging is voor veel behandelingen een eis en is belangrijk voor verschillende redenen, zoals je hierboven kunt lezen. Als je weigert om gegevens vast te laten leggen bij behandelingen waarvoor dit vereist is, kan de schoonheidsspecialist de behandeling niet uitvoeren.

Mag ik weigeren om foto’s te laten maken?
In principe mag je weigeren om foto’s te laten maken. Maar we raden dit sterk af. Als je niet wil dat de schoonheidsspecialist foto’s van jou bewaart, dan kan je ook zelf de foto’s maken en bewaren. Schoonheidsspecialisten zullen dit noteren in het klantendossier. De verantwoordelijkheid ligt dan bij jou. Als je een klacht hebt en er geen foto’s zijn gemaakt van het behandelde gebied, heb je minder om op terug te vallen.

Moeten bij elke behandeling foto’s worden gemaakt?
Het maken van foto’s is belangrijk bij alle behandelingen waarbij een resultaat zichtbaar is. Bij ontspannende behandelingen is het bijvoorbeeld niet nodig, omdat het niveau van ontspanning lastig op foto’s vast te leggen is. Het maken van foto’s is nooit verplicht, maar wij raden dit wel sterk aan (om de redenen die hierboven staan).

Hoe vaak moeten er foto’s worden gemaakt?
Het is belangrijk dat de behandelaar in ieder geval voor en na het behandeltraject foto’s maakt. De behandelaar zal daarnaast zelf inschatten of het nodig is om voor en na elke behandeling foto’s te maken. Bij sommige behandeltrajecten is het voldoende om eens in de paar maanden foto’s te maken, bij andere behandeltrajecten is het nodig om dit vaker te doen.

Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.