Menu

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ledenactiviteiten en bestaan uit de algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden. Voor sommige activiteiten gelden specifieke voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ANBOS Activiteiten

Sectiebijeenkomsten

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging voor een sectiebijeenkomst dient de factuur binnen 14 dagen betaald te worden.

Annuleren
Het annuleren van deze activiteit kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar info@anbos.nl. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een activiteit worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van 50% van de kosten van de activiteit. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. Tenzij anders is vermeld.

Een ANBOS-sectielid kan vervangen worden door een ander ANBOS-sectielid zonder extra kosten. Je blijft zelf echter aanspreekbaar voor het voldoen van de toegangsticket.

Reguliere ANBOS-bijeenkomsten

Deelname
Deelname aan de reguliere ANBOS-bijeenkomsten is in principe kosteloos voor leden. Ieder lid mag een schoonheidsspecialist als introducé meenemen. Voor deze introducé geldt dat hij/zij eenmaal tegen het tarief van 45 euro mag meekomen. Meldt de introducé zich binnen een maand aan als kernlid, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de kosten van het lidmaatschap. Stagiaires en leerlingen betalen 10 euro. Zij dienen een bewijs te tonen dat zij de opleiding schoonheidsverzorging volgen. Ben je lid van de sectie IMP? Dan mag je twee medewerkers gratis meenemen.

Annuleren
Het annuleren van deze bijeenkomst kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar info@anbos.nl. Bij annulering binnen twee weken voor de datum van de activiteit worden arrangementkosten van 45 euro in rekening gebracht.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Voor activiteiten van ANBOS Academy gelden afwijkende voorwaarden

Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.