Menu

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden betreffen de ledenactiviteiten en bestaan uit de algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN bij ACTIVITEITEN

Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Voor de betaling kunt u gebruikmaken van de aan de factuur gehechte acceptgirokaart. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd, annuleren kan uitsluitend schriftelijk.

Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de activiteit worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van € 25,00 (excl. BTW). Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.*

Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvangt u tijdig voor aanvang bericht. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

* De annuleringstermijn is algemeen en alleen geldig als er bij de betreffende activiteit geen termijn vermeld wordt. Controleer hierom altijd eerst of er bij de activiteit geen aparte annuleringstermijn van toepassing is.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Workshops
Het workshopboekje geeft op de laatste pagina's de aanvullende voorwaarden ten aanzien van de workshops weer. 
Aan- en afmeldprocedure regiobijeenkomsten
Deelname regiobijeenkomsten is in principe kosteloos voor leden.

Mocht u zich niet afmelden, dan worden u alsnog arrangementkosten van € 45,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.

Ieder lid mag een schoonheidsspecialist als introducé meenemen. Voor deze introducé geldt dat hij/zij eenmaal tegen het tarief van € 45,00 euro mag meekomen. Meldt de introducé zich binnen een maand aan als kernlid, dan wordt het bedrag van € 45,00 euro in mindering gebracht op de kosten van het lidmaatschap.

Stagiaires en leerlingen betalen € 10,00 euro. Zij dienen een bewijs te tonen dat zij de opleiding schoonheidsverzorging volgen. Bent u lid van de sectie IMP? Dan mag u twee medewerkers gratis meenemen.

Thema-avonden/sympoia

Aanmelden
Aan- en afmelden kan tot en met 1 november 2016. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen op www.anbos.nl/impseminar.

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 50,00 per persoon.

Afmelden
Afmelden kan tot en met 1 november 2016 via communicatie@anbos.nl. Bij afmelden na 1 november 2016 brengt ANBOS de verschuldigde deelnamekosten van € 50,00 (p.p.) in rekening. Hiervoor ontvang je van ons een factuur.

No show
Bij wel aanmelden, maar niet afmelden brengt ANBOS de verschuldigde deelnamekosten van € 50,00 (p.p.) in rekening. Hiervoor ontvang je van ons een factuur.

Introducee
Alleen ANBOS-kernleden, lid van de sectie Instituten met Personeel, zijn welkom. Wil je een introducee meenemen, dan moet deze onder jouw lidmaatschap ingeschreven staan als mede-eigenaar/bedrijfsleider.

Personeelsleden
Omdat de IMP-seminar gericht is op de ondernemer, is het niet mogelijk om personeelsleden mee te nemen.

 

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.