Menu

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ledenactiviteiten en bestaan uit de algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden. Voor sommige activiteiten gelden specifieke voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Algemene betalings-en annuleringsvoorwaarden bij activiteiten

Betaling
Je betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn.

Annuleren
Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd, annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de activiteit worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van € 25,00 (excl. BTW). Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.*
Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvang je tijdig voor aanvang bericht. In dat geval ben je uiteraard geen kosten verschuldigd.

* De annuleringstermijn is algemeen en alleen geldig als er bij de betreffende activiteit geen termijn vermeld wordt. Controleer hierom altijd eerst of er bij de activiteit geen aparte annuleringstermijn van toepassing is.


Specifieke voorwaarden

Workshops

Betaling
De workshops zijn uitsluitend online te reserveren via https://www.anbosacademy.nl/workshops. Na ontvangst van de bevestiging en de factuur dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk (waaronder ook per e-mail: academy@anbos.nl). Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de activiteit worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van € 25,00 (excl. btw). Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.

Het is mogelijk je te laten vervangen door een ander, mits deze persoon ook gediplomeerd is. Een ANBOS-lid kan vervangen worden door een ander ANBOS-lid of door een IMPgeregistreerd personeelslid zonder extra kosten. Indien een ANBOS-lid vervangen wordt door een niet ANBOS-lid of personeelslid niet IMP-geregistreerd wordt alsnog de eerder gegeven korting van € 60,00 in rekening gebracht. Je blijft zelf echter aanspreekbaar voor het voldoen van het cursusgeld.

Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvang je tijdig voor aanvang bericht. In dat geval ben je uiteraard geen kosten verschuldigd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Aansprakelijkheid
ANBOS heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten die worden gehouden in het pand van ANBOS aan de Pompmolenlaan 16 te Woerden. Deze verzekering beperkt zich echter tot de tijdsduur van die activiteit. Dat betekent dat ANBOS niet aansprakelijk is voor al hetgeen de deelnemer – al dan niet op basis van de tijdens de activiteit verworven kennis – uitvoert in haar onderneming in de schoonheidsverzorging.
Het gebruik van die kennis in de praktijk is geheel voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer dient daarvoor zelf een verzekering af te sluiten voor de (wettelijke) aansprakelijkheid van haar/zijn handelen in haar/zijn onderneming in de schoonheidsverzorging.

Aan- en afmeldprocedure regiobijeenkomsten

Deelname regiobijeenkomsten is in principe kosteloos voor leden. Meld je je niet tijdig af, dan worden alsnog arrangementkosten van € 45,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.

Ieder lid mag een schoonheidsspecialist als introducé meenemen. Voor deze introducé geldt dat hij/zij eenmaal tegen het tarief van € 45,00 euro mag meekomen. Meldt de introducé zich binnen een maand aan als kernlid, dan wordt het bedrag van € 45,00 euro in mindering gebracht op de kosten van het lidmaatschap.

Stagiaires en leerlingen betalen € 10,00 euro. Zij dienen een bewijs te tonen dat zij de opleiding schoonheidsverzorging volgen. Ben je lid van de sectie IMP? Dan mag je twee medewerkers gratis meenemen.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.