Menu

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en drie bestuursleden. Het bestuur van ANBOS werkt samen met een bureauorganisatie om invulling te geven aan haar taken.

Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en ten minste twee andere personen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en kan commissies instellen.

  • Wendy de Wild (bestuursvoorzitter)
  • Linda Reurich (secretaris/penningmeester)
  • Lenny van der Zwaan (bestuurslid)
  • Cléophée van Wigcheren (bestuurslid)
  • Sietske Wieman (bestuurslid)

Vergaderingen

Het bestuur en de bureauorganisaite vergaderen volgens een aan het begin van elk jaar te maken planning en daarnaast zo dikwijls als het bestuur (dan wel meer dan de helft van de bestuurders) dit noodzakelijk vindt.

Taken en bevoegdheden

  • Het bestuur van ANBOS draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het succes, de reputatie en de zichtbaarheid van de vereniging
  • Het bestuur bewaakt de Meerjaren ambitie van ANBOS
  • Het bestuur stelt een conceptbegroting voor het komende jaar op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering

Chat on WhatsApp
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.