Menu

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan het dagelijks bestuur wordt bij ANBOS invulling gegeven in de vorm van een management team (MT). Hierin hebben zowel de voorzitter en de secretaris van het bestuur als het management van het ANBOS-secretariaat zitting.

Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en ten minste twee andere personen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en kan commissies instellen.

  • Margo Prinsen (aspirant bestuurslid)
  • Jantine van 't Klooster (bestuursvoorzitter)
  • Lenny van der Zwaan (bestuurslid)
  • Linda Reurich (secretaris/penningmeester)

Vergaderingen

Het bestuur en het MT vergaderen volgens een aan het begin van elk jaar te maken planning en daarnaast zo dikwijls als het dagelijks bestuur (dan wel meer dan de helft van de bestuurders) dit noodzakelijk vindt.

Taken en bevoegdheden

Het dagelijks bestuur zorgt voor:

  • De dagelijkse leiding en de afhandeling van spoedeisende zaken.
  • Het toezicht houden op de gang van zaken op het bureau van de vereniging.
  • De aanstelling van personeelsleden en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.